Natječaji i javni pozivi


POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2014. godinu

Natemelju članaka 9a i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09., 1/12. i 1/13.) gradonačelnica Grada Koprivnice 14.11.2013., objavila  je POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2014. godinu  U Proračunu Grada […]

objavljeno: 14.11.2013

JAVNI POZIV za predlaganje projekata/programa u okviru projekta „Zdravi grad“ Koprivnica za 2014. godinu

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09., 1/12. i 1/13.)  i točke IV. Odluke o zdravom gradu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/96., 4/06. i 5/09.), gradonačelnica Grada Koprivnice 12. studenog 2013. godine, objavila  je JAVNI  POZIV za predlaganje projekata/programa u okviru projekta  „Zdravi grad“ Koprivnica za 2014. godinu Gradonačelnica Grada Koprivnice […]

objavljeno: 12.11.2013

JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje pojedinačnih programa/projekata udruga građana

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o udrugama ( “Narodne novine” broj 88/01.i 11/02.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09., 1/12. i 1/13.)  gradonačelnica Grada Koprivnice 7.11.2013. godine, raspisala je JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje pojedinačnih programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu I. Gradonačelnica Grada Koprivnice […]

objavljeno: 08.11.2013

POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2013. godinu

Na temelju članaka 9a i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09. i 1/12.) obnašateljica dužnosti gradonačelnika, zamjenica gradonačelnika Grada Koprivnice 11.09.2012. godine, objavila  je POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za […]

objavljeno: 11.09.2012

JAVNI NATJEČAJ za financiranje pojedinačnih programa udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2013. godinu

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o udrugama ( “Narodne novine” broj 88/01.i 11/02.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09. i 1/12.) obnašateljica dužnosti gradonačelnika, zamjenica gradonačelnika Grada Koprivnice 11.09.2012. godine, raspisala je JAVNI NATJEČAJ za financiranje pojedinačnih programa udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2013. godinu Obnašateljica […]

objavljeno: 11.09.2012