Natječaji i javni pozivi


JAVNI POZIV na uvid u idejni projekt polaganja optičkog kabela (prsten oko grada Koprivnice) izmjene i dopune radi izjašnjenja

Grad Koprivnica, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša temeljem članka 142. stavak 1 i članka 143. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13) upućuje JAVNI POZIV na uvid u idejni projekt polaganja optičkog kabela (prsten oko grada Koprivnice) izmjene i dopune radi izjašnjenja vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih […]

objavljeno: 24.07.2014

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 3/14.) Gradsko vijeće Grada Koprivnice objavljuje JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Koprivnice i njihovih zamjenika kao savjetodavnog tijela Grada Koprivnice koje se […]

objavljeno: 23.06.2014

JAVNI POZIV za pokretanje inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Koprivnice u 2014. godini

GRAD KOPRIVNICA objavljuje JAVNI POZIV za pokretanje inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Koprivnice u 2014. godini 1. Javna priznanja Grada Koprivnice su: –          Proglašenje počasnim građaninom Grada Koprivnice Počasnim građaninom Grada Koprivnice može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje demokratskog društva, položaja  i ugleda Grada Koprivnice, njegovih odnosa s drugim gradovima u zemlji […]

objavljeno: 12.06.2014

NATJEČAJ za dodjelu potpora tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima

Temeljem članka 5. Odluke o dodjeli bespovratnih  potpora tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima, te članka 55. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3-13. – pročišćeni tekst) gradonačelnica Grada Koprivnice, dana 08.svibnja 2014. godine, raspisuje NATJEČAJ za dodjelu potpora tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima 1. TRADICIJSKI, ODNOSNO UMJETNIČKI OBRTI Korisnici potpora su vlasnici […]

objavljeno: 16.05.2014

NATJEČAJ za Književnu nagradu „FRAN GALOVIĆ“

GRAD KOPRIVNICA i DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA PODRAVSKO-PRIGORSKI OGRANAK raspisuju NATJEČAJ za Književnu nagradu „FRAN GALOVIĆ“ 1. Nagrada se dodjeljuje za najbolju knjigu zavičajne tematike, bez obzira na književni žanr, pisanu hrvatskim standardnim jezikom ili dijalektima. Nagrada se sastoji od diplome i novčanog iznosa. 2. Natjecati se mogu nakladnici ili pojedinci s prvim izdanjima knjiga koje […]

objavljeno: 09.04.2014

POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2014. godinu

Natemelju članaka 9a i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09., 1/12. i 1/13.) gradonačelnica Grada Koprivnice 14.11.2013., objavila  je POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2014. godinu  U Proračunu Grada […]

objavljeno: 14.11.2013

JAVNI POZIV za predlaganje projekata/programa u okviru projekta „Zdravi grad“ Koprivnica za 2014. godinu

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09., 1/12. i 1/13.)  i točke IV. Odluke o zdravom gradu („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/96., 4/06. i 5/09.), gradonačelnica Grada Koprivnice 12. studenog 2013. godine, objavila  je JAVNI  POZIV za predlaganje projekata/programa u okviru projekta  „Zdravi grad“ Koprivnica za 2014. godinu Gradonačelnica Grada Koprivnice […]

objavljeno: 12.11.2013

JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje pojedinačnih programa/projekata udruga građana

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o udrugama ( “Narodne novine” broj 88/01.i 11/02.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09., 1/12. i 1/13.)  gradonačelnica Grada Koprivnice 7.11.2013. godine, raspisala je JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje pojedinačnih programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu I. Gradonačelnica Grada Koprivnice […]

objavljeno: 08.11.2013

POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2013. godinu

Na temelju članaka 9a i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09. i 1/12.) obnašateljica dužnosti gradonačelnika, zamjenica gradonačelnika Grada Koprivnice 11.09.2012. godine, objavila  je POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za […]

objavljeno: 11.09.2012