Natječaji i javni pozivi


JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje pojedinačnih programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama ( “Narodne novine” broj 74/14.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnica Grada Koprivnice 2. listopada 2014. godine, raspisala je JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje pojedinačnih programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2015. […]

objavljeno: 03.10.2014

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija Grada Koprivnice

Na temelju članka 3. Pravilnika o stipendiranju studenata i učenika s područja Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/12. i 3/13.) i članka 1. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija Grada Koprivnice u akademskoj godini 2014./2015. od 09. rujna 2014. godine, Povjerenstvo za stipendiranje studenata i učenika Grada Koprivnice raspisuje JAVNI NATJEČAJ […]

objavljeno: 12.09.2014

Javni poziv na uvid u spis predmeta (HEP ELEKTRA Koprivnica)

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA KOPRIVNICA HR-48000, Koprivnica, Ulica Hrvatske državnosti 32 – dostavlja se Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za: zahvat u prostoru rekonstrukcija parkirališta i kolnog prilaza gospodarske namjene, poslovne djelatnosti, 3. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 2311/3, 2314/1 […]

objavljeno: 05.09.2014

JAVNI POZIV na uvid u idejni projekt polaganja optičkog kabela (prsten oko grada Koprivnice) izmjene i dopune radi izjašnjenja

Grad Koprivnica, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša temeljem članka 142. stavak 1 i članka 143. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13) upućuje JAVNI POZIV na uvid u idejni projekt polaganja optičkog kabela (prsten oko grada Koprivnice) izmjene i dopune radi izjašnjenja vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih […]

objavljeno: 24.07.2014

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 3/14.) Gradsko vijeće Grada Koprivnice objavljuje JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Koprivnice i njihovih zamjenika kao savjetodavnog tijela Grada Koprivnice koje se […]

objavljeno: 23.06.2014

JAVNI POZIV za pokretanje inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Koprivnice u 2014. godini

GRAD KOPRIVNICA objavljuje JAVNI POZIV za pokretanje inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Koprivnice u 2014. godini 1. Javna priznanja Grada Koprivnice su: –          Proglašenje počasnim građaninom Grada Koprivnice Počasnim građaninom Grada Koprivnice može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje demokratskog društva, položaja  i ugleda Grada Koprivnice, njegovih odnosa s drugim gradovima u zemlji […]

objavljeno: 12.06.2014

NATJEČAJ za dodjelu potpora tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima

Temeljem članka 5. Odluke o dodjeli bespovratnih  potpora tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima, te članka 55. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3-13. – pročišćeni tekst) gradonačelnica Grada Koprivnice, dana 08.svibnja 2014. godine, raspisuje NATJEČAJ za dodjelu potpora tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima 1. TRADICIJSKI, ODNOSNO UMJETNIČKI OBRTI Korisnici potpora su vlasnici […]

objavljeno: 16.05.2014

NATJEČAJ za Književnu nagradu „FRAN GALOVIĆ“

GRAD KOPRIVNICA i DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA PODRAVSKO-PRIGORSKI OGRANAK raspisuju NATJEČAJ za Književnu nagradu „FRAN GALOVIĆ“ 1. Nagrada se dodjeljuje za najbolju knjigu zavičajne tematike, bez obzira na književni žanr, pisanu hrvatskim standardnim jezikom ili dijalektima. Nagrada se sastoji od diplome i novčanog iznosa. 2. Natjecati se mogu nakladnici ili pojedinci s prvim izdanjima knjiga koje […]

objavljeno: 09.04.2014

POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2014. godinu

Natemelju članaka 9a i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09., 1/12. i 1/13.) gradonačelnica Grada Koprivnice 14.11.2013., objavila  je POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice za 2014. godinu  U Proračunu Grada […]

objavljeno: 14.11.2013