Natječaji i javni pozivi


NATJEČAJ za Književnu nagradu „FRAN GALOVIĆ“

DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA PODRAVSKO-PRIGORSKI OGRANAK i GRAD KOPRIVNICA raspisuju NATJEČAJ  za Književnu nagradu „FRAN GALOVIĆ“ Nagrada se dodjeljuje za najbolju knjigu zavičajne tematike, bez obzira na književni žanr, pisanu hrvatskim jezikom – što, kaj ili ča narječjem. Nagrada se sastoji od diplome i novčanog iznosa. Natjecati se mogu nakladnici ili pojedinci s prvim izdanjima knjiga […]

objavljeno: 27.04.2015

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije  HR-48000 Koprivnica, Hrvatske državnosti 32

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za formiranje građevne čestice građevine – parcelacija postojeće k.č.br. 2222/4 k.o. Koprivnica i formiranje nove k.č.br. 2222/7 k.o. Koprivnica na kojoj će biti izgrađena transformatorska stanica; građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije –transformatorska stanica TS „Strossmayerova 2“ – građevina […]

objavljeno: 20.04.2015

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje infrastrukturne građevine na području kampusa u Koprivnici

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje infrastrukturne građevine i to prometnice „2“, prometnice „3“, parkirališta, pješačke staze, javne rasvjete i DTK na području kampusa u Koprivnici, građevine 3. skupine, kroz 7 faza gradnje u obuhvatu zahvata kojeg čine k.č.br. 4818/8, 4818/10, 4818/11, 4818/1, […]

objavljeno: 05.02.2015

Javni poziv za uvid u spis predmeta – izgradnja kabelske niskonaponske mreže iz TS 10(20)/0,4 kV “Severovec”

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava – izgradnja kabelske niskonaponske mreže iz TS 10(20)/0,4 kV “Severovec”, 3. skupine, na  k.č.br. 280/3 i 3060 k.o. Koprivnica k.o. Koprivnica (Koprivnica, Ulica Severovec). 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.1. – 5.2. […]

objavljeno: 22.01.2015

JAVNI POZIV za podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga za izbor člana/predsjednika Kulturnog vijeća Grada Koprivnice

Na temelju članka 3. stavka 2. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Koprivnice (“Glasnik Grada Koprivnice” broj 7/04., 3/09. i 5/09. ) gradonačelnica Grada Koprivnice dana 14. siječnja 2015. godine, raspisuje JAVNI POZIV za podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga za izbor člana/predsjednika Kulturnog vijeća Grada Koprivnice I. Pokreće se postupak izbora člana/predsjednika Kulturnog vijeća Grada […]

objavljeno: 20.01.2015

Javni poziv vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s građevinskom česticom za uvid u spis predmeta

– izdavanje građevinske dozvole za izgradnju nadstrešnice u Koprivnici, Ulica Ante Starčevića 32 (građevina  koja graniči s više od 10 nekretnina) I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: – izgradnju nadstrešnice iza centralnog skladišta 032, građevine 3. skupine u obuhvatu zahvata na k.č.br. 182/1, k.o. Koprivnica koja se […]

objavljeno: 12.01.2015

JAVNI  POZIV za licitaciju za dodjelu lokacija za prigodnu prodaju Božićnih jelki na području grada Koprivnice

I. Predmet licitacije je ustupanje lokacija (dijelova javnih površina na 12 lokacija) za  prodaju Božićnih jelki na području grada Koprivnice. površina koje se dodjeljuje na korištenje iznosi do 100,00 m2 dijelovi javnih površina dodjeljuju se za razdoblje od 15. do 24.prosinca 2014. – 10 dana početna cijena za licitaciju iznosi 600,00 kn II. Kriterij za odabir […]

objavljeno: 27.11.2014

Javni poziv vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s građevinskim česticama za uvid u spis predmeta – zgrada Oružane

– izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i prenamjenu zgrade Oružane s rekonstrukcijom gradskih vrata i šireg kompleksa „Koprivničke tvrđave“ u Koprivnici (građevina  koja graniči s više od 10 nekretnina) I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za Rekonstrukciju i prenamjenu zgrade Oružane s rekonstrukcojom gradskih vrata i šireg kompleksa […]

objavljeno: 19.11.2014

JAVNI POZIV – evidentiranje nerazvrstanih cesta

kojim Grad Koprivnica kao vlasnik nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice, obavještava sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa nerazvrstanim cestama,  o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu. Evidentiranje nerazvrstanih cesta izvršit će se na osnovi članka 133. Zakona o cestama, (Narodne novine broj: 84/11, 22/13, 54/13,148/13 […]

objavljeno: 05.11.2014