Natječaji i javni pozivi


Javni poziv za uvid u spis predmeta Zlatko Tomas, HR-48000 Kunovec Breg, Koprivnička ulica 23A

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za prostorno uređenje KLASA: UP/I-361-03/19-01/000063 URBROJ: 2137/01-07-01/6-19-0010 Koprivnica, 06.09.2019.   Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta Zlatko Tomas, HR-48000 Kunovec Breg, Koprivnička ulica 23A   I. Pozivamo nepoznate nasljednike za k.č.br. 1662 k.o. Kunovec Breg, iza pokojne suvlasnice predmetne nekretnine u zemljišnim knjigama upisanoj kao […]

objavljeno: 06.09.2019

JAVNI POZIV na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2. skupine – manja višestambena građevina s 6 stambenih jedinica na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 6100/1 k.o. Koprivnica, formirana iz sadašnjih cijelih k.č.br. 6100/1 i 6109/12 obje k.o. Koprivnica (Koprivnica, Ulica Ive Pevaleka bb)

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za prostorno uređenje KLASA: UP/I-361-03/19-01/000083 URBROJ: 2137/01-07-01/6-19-0008 Koprivnica, 22.08.2019. Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta PAULA KUHARIĆ, HR-48000 KOPRIVNICA, ULICA FRANJE GAŽIJA 15 BORIS KUHARIĆ, HR-48000 KOPRIVNICA, ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA 21   I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole […]

objavljeno: 22.08.2019

Javni poziv za uvid u spis predmeta u upravnom postupku izdavanja građevinske dozvole povodom zahtjeva investitora MILANA ŠKVORCA. Isti se odnosi na izdavanje građevinske dozvole za: građenje građevine stambene namjene, 2. skupine – obiteljska kuća

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za prostorno uređenje KLASA: UP/I-361-03/19-01/000081 URBROJ: 2137/01-07-01/8-19-0012 Koprivnica, 14.08.2019.   Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta za vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama označenima kao k.č.br. 469 i 511 k.o. Kunovec Breg koje graniče sa predmetnom nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola […]

objavljeno: 14.08.2019

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice

Sukladno odredbi članka 11. Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/19.), gradonačelnik Grada Koprivnice, dana 29.07.2019. godine raspisuje: JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet ovog javnog poziva je dodjela nepovratnih subvencija […]

objavljeno: 30.07.2019

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – rekonstrukciju građevine (dogradnja) poljoprivredne namjene, 2. skupine – klijet, na novoformiranoj građevnoj čestici označenoj kao 11931 k.o. Koprivnica, formiranoj iz sadašnjih k.č.br. 11931, 11932, 11933/1 i 11936/1 sve k.o. Koprivnica

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za prostorno uređenje KLASA: UP/I-361-03/19-01/000065 URBROJ: 2137/01-07-01/6-19-0007 Koprivnica, 23.07.2019. Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta JADRANKA LAKUŠ, HR-48000 KOPRIVNICA, I VINODOLSKI ODVOJAK 18   I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja) poljoprivredne namjene, 2 skupine […]

objavljeno: 23.07.2019

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za prostorno uređenje KLASA: UP/I-361-03/19-01/000047 URBROJ: 2137/01-07-01/6-19-0010 Koprivnica, 22.07.2019. Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2 skupine – […]

objavljeno: 22.07.2019

JAVNI POZIV na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: građenje građevine stambene namjene (pomoćna) – garaža sa spremištem, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za prostorno uređenje KLASA: UP/I-361-03/19-01/000077 URBROJ: 2137/01-07-01/3-19-0005 Koprivnica, 10.07.2019.   Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta VILIJEM I SONJA SCHUSTER, HR-48000 KOPRIVNICA, ULICA HEREŠINSKA 4C   I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: građenje građevine stambene namjene (pomoćna) […]

objavljeno: 10.07.2019

PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu idejnog rješenja: REKONSTRUKCIJA SREDIŠNJIH TRGOVA U KOPRIVNICI CPV: 71200000-0

GRAD KOPRIVNICA raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV) provodi Urbanističko – arhitektonski Javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti za realizaciju i anketni PROJEKTNI NATJEČAJ za izradu idejnog rješenja: REKONSTRUKCIJA SREDIŠNJIH TRGOVA U KOPRIVNICI CPV: 71200000-0 Oznaka iz Plana nabave raspisivača natječaja: 22/19 JN-MV Predmet nabave: Izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za rekonstrukciju središnjih trgova u […]

objavljeno: 03.07.2019

JAVNI POZIV na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:izgradnju svjetlovodne mreže za povezivanje crpilišta Ivanščak i Lipovec – dionica u dijelu Ulice Ivana Česmičkog – građevina infrastrukturne namjene, telekomunikacijskog sustava, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za prostorno uređenje KLASA: UP/I-361-03/19-01/000027 URBROJ: 2137/01-07-01/3-19-0008 Koprivnica, 17.06.2019.   Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a   I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: izgradnju svjetlovodne mreže za povezivanje crpilišta […]

objavljeno: 17.06.2019

JAVNI POZIV za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Koprivnice za 2019. godinu

Na temelju Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2017. do 2020. godine na području Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 1/17), gradonačelnik Grada Koprivnice dana 14. svibnja 2019. godine objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Koprivnice za 2019. godinu I. PREDMET JAVNOG POZIVA Potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području […]

objavljeno: 14.05.2019