ZAKLADA HGK – ŽUPANIJSKE KOMORE KOPRIVNICA ZA STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA – NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA


Objavljeno: 26.10.2018 — Pregledano: 97 puta

Na temelju članka 14. Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku dodjele stipendija i novčane pomoći Zaklada HGK – Županijske komore Koprivnica za stipendiranje učenika i studenata raspisuje

N A T J E Č A J
ZA DODJELU STIPENDIJA

1. Prema Odluci Upravnog odbora Zaklade HGK – Županijske komore Koprivnica, dodijelit će se 5 stipendija u iznosu od 1.500,00 kn mjesečno tijekom 12 mjeseci godišnje do završetka školovanja, a u skladu s ugovorom koji će stipendist sklopiti sa Zakladom.

2. Pravo na sudjelovanje na natječaju i dodjelu stipendije imaju državljani RH redovni studenti druge i viših godina studija s prebivalištem na području Koprivničko-križevačke županije koji se redovno školuju na višim i visokim učilištima i fakultetima.

3. Osnovni kriterij za dodjelu stipendija je uspjeh kandidata u školovanju i studiju, godina studija, socijalno imovinski status te deficitarnost zanimanja u Koprivničko-križevačkoj županiji.

4. Broj bodova na temelju uspjeha u školovanju za studente druge i viših godina studija vrednuje se temeljem prosjeka ocjena svih položenih ispita pomnoženog s 20 i zaokruženog na jednu decimalu.
Studenti s prosjekom ocjena manjim od 3,00 nemaju pravo na stipendiju.
Studenti koji su upisali 2. godinu studija dobivaju dodatnih 10 bodova.
Studenti koji su upisali 3. godinu studija dobivaju dodatnih 20 bodova.
Studenti koji su upisali 4. godinu studija dobivaju dodatnih 30 bodova.
Studenti koji su upisali 5. ili višu godinu studija dobivaju dodatnih 40 bodova.

5. Osnovica za određivanje broja bodova po socijalno-imovinskom kriteriju
je proračunska osnovica Republike Hrvatske koja iznosi 3.326,00 kn, a broj bodova utvrđuje se na sljedeći način:

% osnovice po članu domaćinstva Broj bodova
Do 50% 30
51-100% 15
Više od 100% 0

6. Studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja imaju pravo na dodatnih 50 bodova. Upravni odbor Zaklade utvrdio je listu deficitarnih zanimanja od značaja za razvoj Koprivničko-križevačke županije. To su:
Bacc.ing/mag.ing. strojarstva
Bacc.ing/mag.ing. elektrotehnike
Bacc.ing/mag.ing. građevinarstva
Dr. medicine
Mag. farmacije
Bacc./mag. Logopedije

7. Studenti koji su u prethodnoj školskoj godini nagrađeni rektorovom ili dekanovom nagradom imaju pravo na dodatnih 10 bodova.

8. Uz Prijavu potrebno je priložiti:
– zamolbu s kratkim životopisom
– domovnicu (presliku)
– potvrdu o prebivalištu
– uvjerenje o redovnom upisu s naznakom vrste upisanog studija
– potvrdu o prosjeku ocjena,
– potvrdu Porezne uprave o visini dohotka ostvarenog za proteklu kalendarsku godinu za svakog člana zajedničkog domaćinstva

9. Prijave za dodjelu stipendije dostavljaju se najkasnije do 9. studenoga 2018. godine na adresu:

ZAKLADA HGK-ŽUPANIJSKE KOMORE KOPRIVNICA
ZA STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA
Frankopanska ulica 3, 48000 Koprivnica (s naznakom «za stipendiju»).

Prijave se dostavljaju isključivo na obrascu koji se može dobiti na istoj adresi odnosno preuzeti s Internet stranice www.hgk.hr pod ŽK Koprivnica/Zaklada (Prijava )

10. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, 11. Odluka o izboru kandidata za dodjelu stipendija dostavit će se svim kandidatima i objaviti na web stranici HGK u roku od osam ( 8 ) dana od dana obavljenog izbora

Obrazac prijave na 12. Natječaj Zaklade HGK ŽK Koprivnica