RASPORED ODVOZA GRANJA


Objavljeno: 09.04.2018 — Pregledano: 290 puta

Granje je  potrebno odložiti na javnu površinu, izvan dvorišta, na pristupačno mjesto za teretna vozila, tako da ne smeta prometu, prema rasporedu najkasnije do 7:00 sati na dan odvoza.

Molimo građane da  granje vežu u snopove za ručni utovar, a duže komade granja koje nisu pogodni za vezanje u snopove potrebno je odložiti na način da je odrezani dio grane na istoj strani hrpe (radi lakšeg utovara).

Raspored možete vidjeti ovdje.