OBAVIJEST o prodaji oružja


Objavljeno: 15.09.2017 — Pregledano: 23 puta

KLASA: 740-01/17-01/0002
URBROJ: 2137/01-05-05/1-17-21
Koprivnica, 29. rujna 2017.

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Koprivnice, objavljuje

OBAVIJEST
o prodaji oružja

 Prodaje se oružje provođenjem javne dražbe i to:

  • pištolj, CZ M88A, kal.9×19, Tb:19313, po početnoj cijeni od 588,00 kuna.

Javna dražba održat će se 16. listopada 2017. godine (ponedjeljak) sa početkom u 09,00 sati, u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12. Oružje koje se neće prodati na zakazanoj javnoj dražbi prodavat će se na javnim dražbama koje će se održavati svakog desetog u mjesecu sa početkom u 09,00 sati, u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12, sve do prodaje oružja. Ukoliko deseti dan u mjesecu je neradni dan dražba se održava prvog radnog dana.

Sudionici javne dražbe prije održavanja dražbe na blagajni gradske uprave dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu  od 500,00 kuna te na dražbi predočiti dokaz o uplati.

 

GRADONAČELNIK:
Mišel Jakšić, dipl.oec.