OBAVIJEST GRAĐANIMA – obaveza označavanja objekata kućnim brojevima


Objavljeno: 17.05.2018 — Pregledano: 525 puta

Člankom 43. Odluke o komunalnom redu, Grada Koprivnice  (Glasnik Grada Koprivnice br. 5/04-pročišćeni tekst, 1/07, 1/08 i 7/10),  propisano je da svaka zgrada mora biti označena kućnim brojem. Obilježavanje kućnim brojem vrši se pločicama veličine 20×15 cm, izrađene od željeznog lima koje su plave boje sa bijelim brojevima.

Vlasnici zgrada mogu o svom trošku postaviti pločicu s kućnim brojem i drugog oblika, pod uvjetom da se uklapaju  okolni ambijent.  Emajliranu plavu pločicu kućnog broja građani mogu nabaviti u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice, Zrinski trg 1/II. Cijena  jedne pločice kućnog broja je 40,00 kn.

Obveza je vlasnika zgrade da na zgradu postavi kućni broj koji je dodijeljen zgradi rješenjem  Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Koprivnica.

Vlasnik zgrade koji ne označi zgradu odgovarajućim kućnim brojem bit će sankcioniran  temeljem članka 106. b točke 29., Odluke o komunalnom redu, novčanom  kaznom u iznosu od 500,00 kuna  fizička osoba, 3.000,00 kn  pravna osoba i   500,00 kn  odgovorna osoba u pravnoj osobi.