Obavijest građanima o obvezama prema Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Koprivnice


Objavljeno: 19.09.2018 — Pregledano: 642 puta

Gradsko vijeće Grada Koprivnice donijelo je Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Koprivnice, na temelju Zakona o zaštiti životinja (“Narodne novine” br. 102/17) koja je objavljena u Glasniku Grada Koprivnice“ broj 6/18  u daljnjem tekstu: Odluka, a stupila je na snagu 26. 7.2018. godine.

Navedenom Odlukom propisani  su uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način postupanja s izgubljenim i napuštenim životinjama, zaštita životinja, nadzor nad provođenjem Odluke te kaznene odredbe za nepridržavanje odredbi propisanih Odlukom.

Ovim putem želimo informirati građane na zakonsku obavezu mikročipiranja pasa koja je propisana čl. 45. Zakonom o veterinarstvu (“Narodne novine “ broj 82/13) u kojem se navodi da svi psi moraju biti označeni mikročipom najkasnije 90 dana od dana štenjenja te upisani u Upisnik kućnih ljubimaca  i već spomenutim Zakonom o zaštiti živoitnja.

Grad Koprivnica već niz godina subvencionira mikročipiranje pasa na podurčju Grada Koprivnice u iznosu 58,00 kuna po psu.

Mikročipiranje pasa građani mogu obaviti kod ovlaštenih veterinarskih službi:

  1. VETERINARSKA STANICA NOVA d.o.o., M. P. Miškine 46, Koprivnica
  2. VETERINARSKA STANICA KOPRIVNICA d.o.o., M. P Miškine 66, Koprivnica
  3. VETERINARSKA AMBULANTA PETS2VETS, Ivice Hiršla 11, Koprivnica.

Komunalni redari sukladno Zakonu o zaštiti životinja i  donijetoj Odluci dužni su provjeravati odnosno kontrolirati mikročipiranje pasa stoga se pozivaju građani  koji imaju pse, a do sada nisu izvršili svoju obavezu mikročipiranja pasa da se obave mikročipiranje pasa u jednoj od ovlaštenih Veterinarskih stanica odnosno ambulanti.

Označavanje pasa mikročipom korisno je radi brze i lake identifikacije izgubljenog psa, kontrole procijepljenosti i kontrole broja napuštenih pasa.

Prema naprijed navedenoj Odluci posjednika psa koji nije  mikročipirao  svog psa komunalni redari mogu kazniti kaznom u iznosu od 300,00 do 2.000,00 kuna.

Nadalje želimo informirati građane da su obvezni prijaviti svoje kućne ljubimaca psa i/ili mačku predstavniku stanara, ako žive u stanu (zgradi) odnosno nadležnom mjesnom odboru ako žive u kući.

Navedenom Odlukom i propisanim mjerama želi se poboljšati skrb  i briga o kućnim ljubimcima na području Grada Koprivnice i smanjiti broj napuštenih živoitnja, stoga još jednom pozivamo građane na suradnju kako bi svi zajedno doprinijeli tome.