NATJEČAJ za upis učenika u 1. razred pripremnog obrazovanjai 1. razred srednje glazbene škole u školskoj godini 2019./2020.


Objavljeno: 17.06.2019 — Pregledano: 111 puta

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ
SVILARSKA 12,  48000 KOPRIVNICA
TEL: 048/623-356, FAX: 048/626-235
web: www.umjetnicka.net
e-mail: ravnatelj@umjetnicka.net, tajnistvo@umjetnicka.net

NATJEČAJ
za upis učenika u 1. razred pripremnog obrazovanja
i 1. razred srednje glazbene škole
u školskoj godini 2019./2020.

 

U 1. razred pripremnog obrazovanja upisuje se 15 učenika:
temeljni predmet flauta – 1 učenik
temeljni predmet solo pjevanje –  5 učenika
temeljni predmet teorijski smjer –   2 učenika
temeljni predmet rog –   1 učenik
temeljni predmet saksofon –   1 učenik
temeljni predmet tambure – 2 učenika
temeljni predmet trombon –   2 učenika
temeljni predmet truba –  1 učenik

Pripremno obrazovanje traje dvije godine.

U prvi razred pripremnog obrazovanja upisuju se u pravilu učenici do navršenih 15 godina života, a u skladu s kriterijima propisanima kurikulumom umjetničkog obrazovanja. Iznimno, u prvi pripremni razred za zanimanje glazbenica pjevačica mogu se upisati učenice do navršenih 20 godina života i glazbenik pjevač do navršene 22 godine života.

Kandidatima koji upisuju pripremni program glazbenog obrazovanja, vrednuje se konačni rezultat ostvaren na prijamnom ispitu glazbene darovitosti (glazbeni sluh, glazbeno pamćenje i glazbeni ritam), a za glazbenika pjevača i izvedbu dviju vokalnih skladbi po slobodnome izboru.

Učenici koji pohađaju pripremno obrazovanje – temeljni predmet solo pjevanje  u 1. razredu upisuju talijanski jezik, a u 2. razredu njemački jezik.

Visina participacije roditelja/ skrbnika iznosi 1.500,00 kn plativo u 10 rata po 150,00 kn.

Ljetni upisni rok:

Završetak prijave obrazovnih programa putem mrežne stranice www.upisi.hr – 30.06.2019.
Prijamni ispit iz glazbene darovitosti (glazbeni sluh, pamćenje i ritam) održat će se 02. srpnja 2019. u 11:00 sati
Dostava prijavnica: 10.-12.07.2019. u osnovnu školu koju je kandidat pohađao, a kandidati koji ne završavaju 8. razred u Umjetničku školu Fortunat Pintarić
Objava konačne ljestvice poretka: 13.07.2019.
Dostava upisnica u Umjetničku školu Fortunat Pintarić: 15. i 16.07.2019.

Jesenski upisni rok:

Prijave obrazovnih programa putem mrežne stranice www.upisi.hr – 21. i 22.08.2019.
Prijemni ispit iz glazbene darovitosti (glazbeni sluh, pamćenje i ritam) održat će se 23.08.2019. u 11:00 sati.
Dostava prijavnica: 27. i 28. 08. 2019. u osnovnu školu koju je kandidat pohađao, a kandidati koji ne završavaju 8. razred u Umjetničku školu Fortunat Pintarić
Objava konačne ljestvice poretka: 29.08.2019.
Dostava upisnica u Umjetničku školu Fortunat Pintarić: 30.08.2019.

U prvi razred četverogodišnjeg srednjoškolskog glazbenog obrazovanja upisuje se 22 učenika:
glazbenik flautist –   1 učenik
glazbenik gitarist –  1 učenik
glazbenik harmonikaš – 1 učenik
glazbenik klarinetist –  1 učenik
glazbenik pjevač –   3 učenika
glazbenik saksofonist –  1 učenik
glazbenik tamburaš –   2 učenika
glazbenik trombonist –  2 učenika
glazbenik trubač –   3 učenika
glazbenik violinist –  1 učenik
glazbenik teorijski smjer –   4 učenika
glazbenik klavirist –  1 učenik
glazbenik rogist –   1 učenik

U prvi razred četverogodišnjeg glazbenog obrazovanja upisuju se učenici koji su završili osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi razred pripremnog glazbenog obrazovanja, nakon uspješno položenog prijemnog ispita glazbene darovitosti koji obuhvaća provjeru iz temeljnog predmeta struke i solfeggia za instrumentaliste i pjevače, odnosno provjeru iz klavira i solfeggia za teorijski smjer, a sve sukladno članku 8. st. 7., 8. i 9. i članku 9. Zakona o umjetničkom obrazovanju.

Vrednovanje se vrši sukladno Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole.

Učenici koji upisuju programe bez općeobrazovnog dijela dužni su paralelno s glazbenom školom pohađati i neki drugi općeobrazovni program ( gimnazijski ili četverogodišnji strukovni).

Visina participacije roditelja/skrbnika iznosi 1.500,00 kn plativo u 10 rata po 150,00 kn.

Učenici koji upisuju cjeloviti program s općeobrazovnim dijelom ne plaćaju participaciju.

Ljetni upisni rok:

Završetak prijave obrazovnih programa putem mrežne stranice www.upisi.hr – 30.06.2019.
Prijamni ispit iz glazbene darovitosti (glazbeni sluh, pamćenje i ritam) održat će se 02. srpnja 2019. u 11:00 sati.
Dostava prijavnica: 10.-12.07.2019. u osnovnu školu koju je kandidat pohađao, a kandidati koji ne završavaju 8. razred u Umjetničku školu Fortunat Pintarić
Objava konačne ljestvice poretka: 13.07.2019.
Dostava upisnica u Umjetničku školu Fortunat Pintarić: 15. i 16.07.2019.

Jesenski upisni rok: 

Prijave obrazovnih programa putem mrežne stranice www.upisi.hr – 21. i 22.08.2019.
Prijemni ispit iz glazbene darovitosti (glazbeni sluh, pamćenje i ritam) održat će se 23.08.2019. u 11:00 sati.
Dostava prijavnica: 27. i 28. 08. 2019. u osnovnu školu koju je kandidat pohađao, a kandidati koji ne završavaju 8. razred u Umjetničku školu Fortunat Pintarić
Objava konačne ljestvice poretka: 29.08.2019.
Dostava upisnica u Umjetničku školu Fortunat Pintarić: 30.08.2019.

Posebni uvjeti- pripremno obrazovanje i srednja glazbena škola:

Kod upisa u pripremno obrazovanje i srednju glazbenu školu roditelj/skrbnik učenika sklapa sa Školom Ugovor o participaciji.

Ravnateljica:
Ariana Šandl