Natječaj  za dodjelu nagrada  za djela nesebične pomoći i solidarnosti „Naj dječje djelo“ pod nazivom Veliko srce koprivničkog djeteta


Objavljeno: 04.11.2019 — Pregledano: 48 puta

DJEČJE VIJEĆE GRADA KOPRIVNICE

I

DRUŠTVNO NAŠA DJECA KOPRIVICA

 raspisuju

Natječaj
za dodjelu nagrada
za djela nesebične pomoći i solidarnosti „Naj dječje djelo“ pod nazivom
Veliko srce koprivničkog djeteta

 Koprivnica, 04. studeni 2019.

ZAŠTO SE DODJELJUJE JAVNO PRIZNANJE NAJ DJEČJE DJELO GRADA KOPRIVNICE?

U javnosti i u medijima premalo se govori o ulozi djece u humanitarnom radu, širenju zdravih navika i djelovanju djece na boljitku životne zajednice.

Članovi Dječjeg vijeća Grada Koprivnice primijetili su da mediji nedovoljno prate humanitarne aktivnosti djece kao i da se dječja postignuća premalo ističu u javnosti.

Dodjelom priznanja Naj dječjeg djela „Veliko srce koprivničkog djeteta“ nastojimo inspirirati djecu našega grada i njihove učitelje, stručne suradnike, ravnatelje, voditelje, roditelje i ostale važne osobe u životu djeteta, u činjenju dobrih djela, osobito u vršnjačkom pomaganju, pomaganju starijim osobama, pomaganju osobama s invaliditetom i ranjivim skupinama te promicanju dječjih prava i snalaženju dječjih sposobnosti, samopouzdanja, socijalne osjetljivosti i humanosti.

TKO PREDLAŽE DJECU ZA NAGRADU NAJ DJEČJE DJELO?

Prijedloge za nagradu Naj dječje djelo „Veliko srce koprivničkog djeteta“  iniciraju:

 1. Učenici/e za druge učenike (jednoga ili grupu učenika),
 2. Razred (za učenicu/ka ili grupu učenika),
 3. Učitelji i stručni suradnici,
 4. Ravnatelji,
 5. Prijatelji,
 6. Susjedi (za učenicu/ka ili grupu učenika).

Ukoliko se netko osobito ističe u izvanškolskim aktivnostima i gradskim i županijskim projektima, za nagradu ga može predložiti i bilo koji član Dječjeg vijeća grada Koprivnice.

TKO MOŽE BITI PREDLOŽEN ZA NAJ DJEČJE DJELO?

Učenik ili učenica, grupa djece, razred ili razredi svih osnovnih škola s područja grada Koprivnice koji su u prethodnoj kalendarskoj godini volontirali i istaknuli se nesebičnom pomoći, solidarnošću i ljubavi prema bližnjima na način da su:

 • inicirali pomoć starijima, nemoćnima, siromašnima, bolesnima i ostalim ranjivim skupinama ljudi,
 • sudjelovali i volontirali u projektima u zajednici,
 • pomogli drugim učenicima,
 • istaknuli se u vršnjačkoj pomoći,
 • istaknuli se u prevenciji vršnjačkih sukoba,
 • istaknuli se u promicanju dječjih prava i zaštiti ranjivih osoba,
 • promicali zdrav način života,
 • djelovali na uočavanju i suzbijanju neprihvatljivog ponašanja koje šteti dobrobiti pojedinca i zajednice,
 • idejama i aktivnostima istaknuli se u predanosti za humaniji i bolji svijet,
 • razvijali toleranciju prema spolnim, jezičnim, religijskim i nacionalnim različitostima svoga razreda, škole i lokalne zajednice.

NAGRADE

 1. Priznanje – kao najviši rang nagrade za izuzetnu pomoć, solidarnost i humanost djeteta/grupe djece,
 2. Pohvalnice – za sva druga vrijedna dječja djela.

POVJERENSTVO

Povjerenstvo za dodjelu nagrada za  Naj dječje djelo „Veliko srce koprivničkog djeteta“ čini  9 članova:

 1. Voditelj/ica i dva člana Dječjeg vijeća grada Koprivnice – 3 člana,
 2. Predstavnici Vijeća učenika osnovnih škola – 1 član,
 3. Predstavnik/ca osnovne škole iz redova nastavnika ili stručnih suradnika – 1 član,
 4. Predstavnik/ca Društva Naša djeca Koprivnica – 2 člana,
 5. Predstavnik/ca Koordinacijskog odbora Grada Koprivnice za vođenje akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ – 1 član,
 6. Predstavnik/ca Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Koprivnice – 1 član.

Društvo Naša djeca Koprivnica imenuje Povjerenstvo za dodjelu nagrada na redovnoj sjednici. Imenovano Povjerenstvo donosi konačnu Odluku o dodjeli nagrada.

PRIJAVE NA NATJEČAJ

 1. Prijave za dodjelu nagrada dostavljaju se na adresu:

Društvo Naša djeca Koprivnica
Hrvatske državnosti 10 Koprivnica
s naznakom „za Naj dječje djelo“

2. Natječaj je otvoren od 04. studenog 2019. godine do 18. studenog 2019. godine. (Uvažava se prijava koja je do krajnjeg roka predana pošti što je vidljivo iz poštanskog žiga).

3. Prijava se podnosi u slobodnoj formi s naznačenim osnovnim elementima: imenom prezimenom djeteta /grupe djece, kontakt adresom i brojem telefona, kratkim  opisom dječjeg humanog djela, a mogu se dostaviti i dodatni materijali kao što su pisma, preporuke, mišljenja osoba kojima se pomoglo, fotografije, članci i slično.

4. Svi podnositelji prijava kao i nominirani kandidati sudjelovat će na svečanosti dodjele nagrada.

5. Svi zainteresirani za podnošenje prijava mogu se javiti za sva dodatna pitanja i objašnjenja predsjednici DND Koprivnica Jadranki Lakuš putem elektroničke pošte na adresu: jadranka.lakus@gmail.com

 

Predsjednica DND Koprivnica:                                                           Dječji gradonačelnik:

Jadranka Lakuš                                                                                       Lovro Mršić