JAVNI POZIV za licitaciju za dodjelu lokacija za prigodnu prodaju Božićnih jelki  na području grada Koprivnice


Objavljeno: 05.12.2018 — Pregledano: 31 puta

I. Predmet licitacije je ustupanje lokacija (dijelova javnih površina na 11 lokacija) za prodaju Božićnih jelki na području grada Koprivnice:

  • površina koje se dodjeljuje na korištenje iznosi do 100,00 m2
  • dijelovi javnih površina dodjeljuju se za razdoblje od 15. do 24.prosinca 2018. – 10 dana
  • početna cijena za licitaciju iznosi 600,00 kn

II. Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača:

  • najviši ponuđeni iznos

III. U licitiranju mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Licitacija će se održati dana 11.prosinca 2018.(utorak) u 11,00 sati   u Gradskoj vijećnici u Koprivnici, Zrinski trg 1, prvi kat, soba br.11.

IV. Licitaciji mogu biti nazočni ponuditelji ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja.

V. Zainteresirani ponuđači mogu dobiti na uvid plan lokacija i sva eventualna dodatna  pojašnjenja u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnicena, Koprivnica,  Zrinski trg 1, svakog radnog dana u  vremenu od 8,00 do 14,00 sati, uz prethodnu najavu na telefon 048/654-853.

VI. Odabrani ponuditelji dužni su uplatiti postignute iznose na račun Grada Koprivnice  broj: IBAN HR5523860021820100005 s pozivom na broj: HR68 5738 – OIB za  fizičke osobe i za pravne osobe. Uplatu su dužni izvršiti prije početka korištenja javne   površine te za isto podići odobrenje u prostorijama Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice, Koprivnica,   Zrinski trg 1A.

GRAD KOPRIVNICA
UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA,
UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I
KOMUNALNO GOSPODARSTVO