Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna prostornog plana Koprivničko-križevačke županije i strateške studije o utjecaju na okoliš IV. Izmjena i dopuna prostornog plana Koprivničko-križevačke županije


Objavljeno: 06.07.2018 — Pregledano: 113 puta

Javna rasprava o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna prostornog plana Koprivničko-križevačke županije i strateške studije o utjecaju na okoliš IV. Izmjena i dopuna prostornog plana Koprivničko-križevačke županije