JAVNA RASPRAVA (javni uvid i javno izlaganje) o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice


Objavljeno: 15.03.2019 — Pregledano: 404 puta

Temeljem članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17. i 114/18.), Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“, broj 1/17. i 3/17.) objavljuje se

J A V N A   R A S P R A V A
(javni uvid i javno izlaganje)
o Prijedlogu II. izmjena i dopuna
Generalnog urbanističkog plana Koprivnice

I. Javna rasprava trajat će 15 dana te započeti 1. listopada 2019. godine i završiti 15. listopada 2019. godine.

II. Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Grada Koprivnice, Upravnog odjela za prostorno uređenje, Zrinski trg 1 (prizemlje, soba 4C), Koprivnica svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati, na oglasnoj ploči, na mrežnim stranicama Grada Koprivnice (koprivnica.hr) i Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

III.Javno izlaganje o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice održat će se dana 3listopada 2019. (četvrtak) s početkom u 10,00 sati, u Gradskoj vijećnici, Zrinski trg 1, Koprivnica.

IV. Pozivaju se sve zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja i/ili očitovanja o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice.

V. Primjedbe i prijedloge na Prijedlog II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave, 15. listopada 2019. godine i to na sljedeći način:

  • postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
  • davanjem prijedloga i primjedbi usmeno na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi putem pošte na adresu Grad Koprivnica, Upravni odjel za prostorno uređenje, Zrinski trg 1, HR-48000 Koprivnica.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i/ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

KLASA: 350-02/16-01/0008
URBROJ: 2137/01-07-01/4-19-54
Koprivnica, 12. ožujka 2019.

Pročelnica
Jasna Golubić, dipl. inž. građ.