JAVNA LICITACIJA za dodjelu lokacija za prodaju svijeća i cvijeća  povodom Dana Svih Svetih


Objavljeno: 03.10.2019 — Pregledano: 40 puta

Predmet javne licitacije je dodjela na korištenje sedam (7) lokacija na kojima se može vršiti prigodna prodaja od kojih se dvije (brojevi 1 i 2) nalaze u ulici Varaždinska cesta uz glavni ulaz u gradsko groblje, jedna (broj 3 ) na pošljunčanom dijelu uz pješačko-biciklističku stazu ispred parkirališta na križanju Varaždinske i Čakovečke ulice, dvije  kod  sjeverozapadnog ulaza u  gradsko groblje (brojevi 4 i 5) i dvije kod sjevernog ulaza u groblje (brojevi 6 i 7).

Površina koja se dodjeljuje na korištenje iznosi 10,00 m2.

Lokacije se dodjeljuju na korištenje za dane 31. listopada i 01.i 02. studenog 2019. (četvrtak, petak i subota).

Početna cijena za nadmetanje za lokacije pod brojevima 1-5 je 600,00 kuna, a za lokacije pod brojevima 6 i 7 je 400,00 kuna.

Glavni kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviši ponuđeni iznos.

U licitaciji mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe bez obzira na sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Licitacija će se održati dana 15. listopada 2019. godine (utorak) u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici u Koprivnici, Zrinski trg 1, prvi kat, soba br. 11.

Odabrani ponuditelji dužni su uplatiti postignute iznose na račun Grada Koprivnice broj: HR5523860021820100005 s pozivom na broj HR68 5738 – OIB, te po izvršenoj uplati podići odobrenje za korištenje javne površine u prostorijama Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo, Koprivnica,  Zrinski trg 1A.

 

GRAD KOPRIVNICA
UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA,
UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO