Savjet mladih Grada Koprivnice


Savjet mladih Grada Koprivnice je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća, koje je osnovano u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život i sudjelovanja u aktivnostima od interesa za mlade Grada Koprivnice.

Web stranica: http://savjetmladih.koprivnica.hr/

Članovi Savjeta mladih Grada Koprivnice:

 1. Dujak Ivana, članica
  Milaković Loredana, zamjenica članice
 2. Cvek Simona, članica
  Gačan Matea , zamjenica članice
 3. Kičinbaći Ivan, član
  Pintarec Iva, zamjenica člana
 4. Perko Dean, član
  Radmanić Ana, zamjenica člana
 5. Krušlin Krešimir, član
  Horvat Marko, zamjenik člana
 6. Matijaković Danijel, član
  Kasumović Lana, zamjenica člana
 7. Juraja Andrea, članica
  Košćak Denis, zamjenik članice

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Koprivnice; GGK 3/14.

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2016. godinu