Savjet mladih Grada Koprivnice


Savjet mladih Grada Koprivnice je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća, koje je osnovano u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život i sudjelovanja u aktivnostima od interesa za mlade Grada Koprivnice.

Članovi i zamjenici članova Savjeta mladih Grada Koprivnice:

 1. Toth Ivana, za članicu,
  Morić Gorana, za zamjenicu članice,
 2. Ressler Karla, za članicu,
  Vidović Adriana za zamjenicu članice
 3. Čokonaj Dejan, za člana,
  Buzina Antonio, za zamjenika člana,
 4. Bali Nikol, za članicu,
  Vitković Jurica za zamjenika članice,
 5. Car Ivan, za člana,
  Kovač Mirn,a za zamjenicu člana,
 6. Stambolija Matija, za člana,
  Krušlin Krešimir, za zamjenika člana,
 7. Vasiljević Vanja, za člana,
  Matijaković Danijel, za zamjenika člana,
 8. Pišpek Ivan, za člana,
  Juraja Farkaš Andrea, za zamjenicu člana,
 9. Lukavski Teodora, za članicu,
  Vucković Nikolina, za zamjenicu članice.

IZVJEŠĆE o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice

POPIS VAŽEĆIH KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA KOPRIVNICE


Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Koprivnice; GGK 3/14.

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2016. godinu