Stipendije


Grad Koprivnica stipendira redovne studente s područja Grada Koprivnice na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju.

Stipendije se dodjeljuju studentima koji imaju prebivalište na području Grada Koprivnice i to u neprekinutom trajanju od najmanje dvije godine prije objave natječaja.

Osnovica za određivanje visine stipendije je socijalna osnovica Grada Koprivnice. Visinu stipendije čini umnožak osnovice i koeficijenta kako slijedi:

KORISNICI STIPENDIJE VISINA (kn)

  • studenti osnovica x 0,55

Za studente s područja Grada Koprivnice, polaznike preddiplomskog i diplomskog studija koji se školuju izvan Republike Hrvatske, visina stipendije određuje se u dvostrukom iznosu od utvrđenog iznosa stipendije.

  • Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice; GGK 3/15.1/17.

Zaključak o zaključenju I. Aneksa Ugovora o stipendiranju studenata

Zaključak o dodjeli studentskih stipendija Grada Koprivnice u akademskoj godini 2015./2016. možete vidjeti ovdje.

LISTA REDA PRVENSTVA ZA DODJELU STIPENDIJA GRADA KOPRIVNICE U AKADEMSKOJ GODINI 2015./2016.