Osnovne škole


OŠ “ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI”

large_12342728698_os_antun_nemcic

ravnateljica: Gordana Gazdić Buhanec
adresa: Školska 5, 48000 Koprivnica
tel: 048/622-172, 048/621-158
fax: 048/622-172
e-mail: ang@os-angostovinski-kc.skole.hr
web: www.osang-kc.hr

Školski odbor Osnovne škole «Antun Nemčić Gostovinski» Koprivnica
1. Goran Višak, predsjednik, ispred Radničkog vijeća
2. Zoran Gošek, ispred osnivača, zamjenik predsjednika
3. Danijela Šimek, ispred Učiteljskog vijeća
4. Danijel Balaško, ispred Učiteljskog vijeća
5. Lidija Juršetić, ispred Vijeća roditelja
6. Radovan Knežević, ispred osnivača
7. Ivana Bagarić Peroš, ispred osnivača

OŠ “BRAĆA RADIĆ”

large_1285763905header_slika

ravnatelj: Krešo Grgac
adresa: Miklinovec 6a, 48000 Koprivnica
tel: 048/220 448, 048/642-025
fax: 048/642-026
e-mail: ured@os-braca-radic-koprivnica.skole.hr
web: os-braca-radic-koprivnica.skole.hr

Školski odbor Osnovne škole «Braća Radić» Koprivnica
1. Josip Pankarić, predsjednik, ispred Učiteljskog vijeća
2. Snježana Janjić, zamjenica predsjednika, ispred Radničkog vijeća
3. Ines Turk, ispred  Učiteljskog vijeća
4. Sonja Orban Androtić, ispred Vijeća roditelja
5. Lidija Bogadi, ispred osnivača
6. Helena Hećimović, ispred osnivača
7. Vesna Peršić Kovač, ispred osnivača

OŠ “ĐURO ESTER”

large_1285763425p9219448

ravnateljica: Sanja Prelogović
adresa: Trg slobode 5, 48000 Koprivnica
tel: 048/623-433
fax: 048/625-842
e-mail: ured@os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr
web: os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr

Školski odbor Osnovne škole «Đuro Ester» Koprivnica
1. Mihael Kivač, predsjednik, ispred Učiteljskog vijeća
2. Anica Desnica, zamjenica predsjednika, ispred osnivača
3. Kristina Fabić, članica, ispred Učiteljskog vijeća
4. Ana –  Marija Bobovčan, članica, ispred Radničkog vijeća
5. Ljiljana Ramljak Lončarić, članica, ispred Vijeća roditelja
6. Andreja Henezi članica, ispred osnivača
7. Emina Klasić Dolenec, članica, ispred osnivača

COOR PODRAVSKO SUNCE

large_1285764257coor4

ravnatelj:  Radmila Popović
adresa: Hercegovačka 1, 48000 Koprivnica
tel: 048/240-341
fax: 048/240-348
e-mail: ured@centar-podravskosunce-koprivnica.skole.hr
web: www.podravsko-sunce.hr

Školski odbor COOR Podravsko sunce Koprivnica
1. Dragica Polančec – Fodor, predsjednica, ispred osnivača
2. Sanja Šijak, zamjenica predsjednice, ispred Učiteljskog vijeća
3. Ivica Suvalj, ispred Učiteljskog vijeća
4. Ivančica Cvelber, ispred Vijeća roditelja
5. Alen Stipić,  ispred Radničkog vijeća
6. Marijana Lokotar, ispred osnivača
7. Snježana Jovanović-Ćorić, ispred osnivača