OBAVIJEST  –  POREZ  NA NEKRETNINE 


Objavljeno: 02.10.2017 — Pregledano: 2.507 puta

Obavještavaju se sve fizičke i pravne osobe da zaprimljene Obrasce za obračun poreza na nekretnine nisu više obvezni ispunjavati i dostavljati u Grad Koprivnicu.

Odredbe o porezu na nekretnine iz Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine br. 115/16) koje su trebale stupiti na snagu 01. siječnja 2018. godine su ukinute te shodno tome obveze komunalne naknade i spomeničke rente ostaju važiti i nadalje.

Grad Koprivnica