Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Samostalni upravni referent za socijalnu skrb


Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme samostalnog upravnog referenta za socijalnu skrb  u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i europske poslove Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 17.08.2017. godine objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 1.08.2017. godine objavljen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (do povratka duže vrijeme odsutne službenice na posao) na radnom mjestu samostalnog upravnog referenta za socijalnu skrb.

Povjerenstvo je  utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti  devet kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz oglasa, a koje će se održati:

25.08. (petak) 2017. godine sa početkom u 09,00 sati u zgradi Gradske vijećnice, Zrinski trg 1/I, soba broj 11 (vijećnica)

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa  kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas.

Postupak i pravila testiranja kao i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje prethodno su objavljeni na web stranici Grada Koprivnicewww.koprivnica.hr/category/natjecaji/zaposljavanje

O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni.

Ovaj poziv objavljuje se na navedenoj web stranici Grada Koprivnice i oglasnoj ploči Grada Koprivnice, Zrinski trg 1 (prizemlje).

Istovremeno s objavom ovog poziva na web stranici Grada Koprivnice, kandidatima koji mogu pristupiti testiranju poslana je obavijest elektroničkim putem, a kandidatima čije prijave nisu pravodobne i uredne i koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa također je upućena obavijest elektroničkim putem i poštom.

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA