JAVNI NATJEČAJ za zakup građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade


Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12.,152/14. i 81/15-pročišćeni tekst), članka 3. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2017. godini („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/16.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Koprivnice,  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zakup građevinskog zemljišta u svrhu poljoprivredne obrade

 

Javnim natječajem provođenjem javne dražbe  daje se u zakup neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Koprivnice, a u svrhu poljoprivredne obrade i to:

 

K.O. KOPRIVNICA

Redni Broj Naziv parcele Kultura Površina Početna godišnja zakupnina
broj parcele    m2 kn
1. 89/5 Podolice šikara 1740 26,00
 
2. 89/7 Podolice šikara 2590 39,00
 
3. 151/1 Varaždinska oranica 7159
13508/1 Pri Sv. Duhu oranica 2963
13509 Pri Sv. Duhu oranica 1664
13510 Pri Sv. Duhu oranica 1410
13484 Pri Sv. duhu oranica 10963
13487/4 Pri Sv. Duhu oranica 800
13487/5 Pri Sv. duhu oranica 1309
13487/6 Pri Sv. duhu oranica 2058
13494 Pri Sv. duhu oranica 6722
13504 Pri Sv. Duhu oranica 3173
Ukupno: 38221 2.866,00
4. 421 Paveline oranica 3805
445 Paveline oranica 2617
Ukupno: 6422 481,00
     
5. 478 Poslovna zona Dravska oranica 2199
492/3 Poslovna zona Dravska livada 11063
501 Poslovna zona Dravska oranica 934
4748 Poslovna zona Dravska livada 2044
4740/1 Poslovna zona Dravska oranica 1710
4738/2 Poslovna zona Dravska oranica 1284
4737/1 Poslovna zona Dravska oranica 1524
4737/3 Poslovna zona Dravska oranica 569
4735/1 Poslovna zona Dravska oranica 2065
4735/3 Poslovna zona Dravska oranica 1216
4734 Poslovna zona Dravska oranica 1690
4731 Poslovna zona Dravska oranica 2268
4727/2 Poslovna zona Dravska oranica 5167
4164 Poslovna zona Dravska oranica 2284
4163/3 Poslovna zona Dravska oranica 3192
4163/4 Poslovna zona Dravska oranica 1060
4166/4 Poslovna zona Dravska oranica 5123
4166/5 Poslovna zona Dravska oranica 4755
4153/1

4150/2

4149/2

4148/1

4147/1

4169/1

4169/2

4147/3

4169/3

Poslovna zona Dravska

Poslovna zona Dravska

Poslovna zona Dravska

Poslovna zona Dravska

Poslovna zona Dravska

Poslovna zona Dravska

Poslovna zona Dravska

Poslovna zona Dravska

Poslovna zona Dravska

oranica

livada

livada

livada

livada

livada

livada

livada

livada

2263

4935

2079

695

664

4720

3178

962

4081

Ukupno: 73724 4.153,00
     
6. 955 Podolice oranica 3255
974 Podolice oranica 11906
975 Podolice oranica 410
976 Podolice oranica 10207
Ukupno: 25778 1.933,00
     
7. 941/3 Vinogradska livada 5815
944 Vinogradska livada 1461  
1886/2 Vinogradska livada 4267  
1889/1 Vinogradska livada 1910  
1890/1 Vinogradska livada 1847  
1891/2 Vinogradska livada 2482  
1895/1 Vinogradska livada 5363  
Ukupno: 25848 905,00
 
8. 1966 Cvjetna oranica 5198
1967 Cvjetna oranica 2382
1968/1

1970/1

1970/2

1970/6

1970/7

1970/8

1970/9

1970/10

1970/12

1970/13

1970/14

1970/15

1970/16

1970/17

1964/1

1964/2

1964/3

1964/4

1964/5

1964/8

1964/9

1964/10

1964/11

1964/12

1964/13

1965/1

1965/3

1965/4

1965/5

1965/7

Cvjetna

Cvjetna

Cvjetna

Cvjetna

Cvjetna

Cvjetna

Cvjetna

Cvjetna

Cvjetna

Cvjetna

Cvjetna

Cvjetna

Cvjetna

Cvjetna

Cvjetna

Cvjetna

Cvjetna

Cvjetna

Cvjetna

Cvjetna

Cvjetna

Cvjetna

Cvjetna

Cvjetna

Cvjetna

Cvjetna

Cvjetna

Cvjetna

Cvjetna

Cvjetna

oranica

oranica

oranica

oranica

oranica

oranica

oranica

oranica

oranica

oranica

oranica

oranica

oranica

oranica

oranica

oranica oranica oranica oranica oranica oranica oranica oranica oranica oranica oranica oranica oranica oranica oranica

1343

12749

1053

480

696

647

658

708

483

661

651

364

542

322

558

656

151

614

640

544

180

638

573

655

628

6175

589

674

503

262

Ukupno: 42977 3.223,00
     
9. 3827 Čarda oranica 3805
3829/2 Čarda oranica 4806
3853 Peteranjska cesta oranica 1672
Ukupno: 10283 771,00
     
10. 4175/5 Ivanščak oranica 4041 303,00
   
11. 4654 Pri  Sv. Duhu oranica 4329 324,00
   
12. 4816/1 Ledina oranica 4319
4909/1 Ledina oranica 6913
4909/5 Ledina oranica 1786
4912 Ledina oranica 7068
4913 Ledina oranica 7047
4915/1 Ledina oranica 11737
4916/1 Ledina oranica 11072
4922 Ledina oranica 5623
4925 Ledina oranica 3558
4932 Ledina oranica 3860
Ukupno: 62983 4723,00
     
13. 4938/1 Ledina oranica 2114
4938/2 Ledina oranica 2218
4939/2 Ledina oranica 3776
4939/3 Ledina oranica 3645
4946 Ledina oranica 10172
Ukupno: 21925 1.644,00
     
14. 5008/2 Herešinščak oranica 3068 230,00
   
15. 5080/4 Herešinščak oranica 1014
5080/5 Herešinščak oranica 2021
5080/6 Herešinščak oranica 1222
5080/7 Herešinščak oranica 370
Ukupno: 4627 347,00
     
16. 5085 Herešinščak oranica 1279 96,00
   
17. 5175 Čokljevina oranica 10293
5176 Čokljevina oranica 5685
5177 Čokljevina šikara 454
5366 Čokljevina šikara 30145
5364 Čokljevina šikara 9063
Ukupno: 55640 1.793,00
     
18. 5500/1 Čokljevina oranica 19098
5500/7 Čokljevina oranica 966
5500/8 Čokljevina oranica 384
5501/1 Čokljevina oranica 5993
5501/2 Čokljevina oranica 3053
5501/3 Čokljevina oranica 2973
5953 Miklinovec oranica 5481
. 5937/1 Miklinovec oranica 6599
5949 Miklinovec oranica 2088
5959 Miklinovec oranica 2309
5960 Miklinovec oranica 4281
Ukupno: 53215 3.991,00
     
19. 6209 Lenišće oranica 4829
6210 Dolnaščice oranica 3958
Ukupno: 8787 659,00
     
20. 6129/2 Miklinovec oranica 4000
6130 Miklinovec oranica 668
6133/1 M.Krleže oranica 7516
6134/2 Miklinovec oranica 3000
6136 Miklinovec oranica 2768
6137/1 Lenišće oranica 2484
6139 Lenišće oranica 1692
6140 Lenišće oranica 1336
6141 Miklinovec oranica 5284
6143 Miklinovec oranica 6770
6148 Miklinovec oranica 7941
6149 Miklinovec oranica 3796
6150 Lenišće oranica 3728
6152/1 Lenišće oranica 2765
6152/2 Lenišće oranica 2535
6155 Miklinovec oranica 7217
6156 Miklinovec oranica 1840
6159

6612

6613

6614

6615

Miklinovec

M.Krleže

M.Krleže

M.Krleže

M.Krleže

oranica

oranica

oranica

oranica

oranica

3663

1856

6327

4681

2086

Ukupno: 83953 6.296,00
     
21. 6647 Mali Šaši oranica 6650
6696/2 Mali Šaši oranica 8663
Ukupno: 15313 1.148,00
22. 6862/1 Farkašić oranica 1305
6863/1 Farkašić oranica 1388
6863/2 Farkašić oranica 1540
6865 Farkašić oranica 3218
6866/1 Farkašić oranica 1364
6867/1 Farkašić oranica 3218
6868/1 Farkašić oranica 4128
Ukupno: 16161 1.212,00
23. 6870/1 Farkašić oranica 3125
6871/1 Draganovec oranica 3998
6872/1 Draganovec oranica 3631
6873/1 Farkašić oranica 1572
6874/1 Farkašić oranica 2805
6875/1 Farkašić oranica 4467
Ukupno: 19598 1.470,00
     
24. 7460 Draganovec oranica 5013
7467 Draganovec oranica 2639
7469 Draganovec oranica 2407
7172 Farkašić livada 3387
Ukupno: 13446 872,00
25. 7850 Dugo Lešće oranica 4951
7853 Dugo Lešće oranica 4856
7871/1 Pri Sv. Magdaleni oranica 1823
7871/2 Pri Sv. Magdaleni oranica 1671
7870/1 Pri Sv. Magdaleni oranica 793
7870/2 Pri Sv. Magdaleni oranica 789
7872 Pri Sv. Magdaleni oranica 4174
7873 Pri Sv. Magdaleni oranica 2891
7875 Pri Sv. Magdaleni oranica 2752
7887/1 Pri Sv. Magdaleni oranica 707
7891/2 Pri Sv. Magdaleni oranica 4414
7892/5 Pri Sv. Magdaleni oranica 341
7893/6 Pri Sv. Magdaleni oranica 951
7897/1 Bjelovarska oranica 1718
7899/3 Bjelovarska c. oranica 1712
7900/4 Pri Sv. Magdaleni oranica 4349
7900/5 Pri Sv.Magdaleni oranica 4605
7925 Pri Sv Magdaleni oranica 1176
7926 Pri Sv Magdaleni oranica 5639
7927 Pri Sv Magdaleni oranica 5917
7928 Pri Sv Magdaleni oranica 3092
7929 Pri Sv Magdaleni oranica 7420
7930/1 Pri Sv. Magdaleni oranica 1983
7930/2 Pri Sv. Magdaleni oranica 2071
7931 Pri Sv. Magdaleni oranica 2856
7932 Pri Sv. Magdaleni oranica 2932
7933 Pri Sv. Magdaleni oranica 5745
7937/1 Gorička oranica 3231
7938/1 Pri Sv.Magdaleni oranica 5858
7939 Pri Sv. Magdaleni oranica 3585
7923/1 Pri Sv. Magdaleni oranica 4677
7923/2 Pri Sv. Magdaleni oranica 4313
Ukupno: 103992 7.799,00
     
26. 7966/1 Ciglana oranica 1521
7969/2 Ciglana oranica 1387
7969/3 Ciglana oranica 1293
7969/4 Ciglana oranica 1337
7969/5 Ciglana oranica 1079
7969/7 Ciglana oranica 3142
7970/1 Ciglana oranica 1769
7970/2 Ciglana oranica 2992
Ukupno: 14520 1.089,00
   
27. 8013/6 Starogradska oranica 5753 431,00
28. 8020 Starogradska oranica 4849
8021 Starogradska oranica 6126
8022 Starogradska oranica 8956
Ukupno: 19931 1.495,00
29. 8025/1 Starogradska c. oranica 1130
8025/2  Starogradska c. oranica 3384
Ukupno: 4514 338,00
30. 8352/2 I.Hiršla oranica 1985
8372 I.Hiršla oranica 5549
8373 I.Hiršla oranica 5619
8374 I.Hiršla oranica 5390
8375/1 I.Hiršla oranica 9746
Ukupno: 28289 2.122,00
   
31. 8875 Srabljivka oranica 6517 489,00
   
32. 9009 Trbljan livada 7362 257,00
   
33. 9165 Vrbica livada 7542 264,00
34. 4676/1 Ivanščak oranica 3728 279,00

 

 

K.O. KUNOVEC BREG

1. 42 Koprivnička livada 1951
79 Koprivnička livada 6785
Ukupno: 8636 302,00
     

KO HEREŠIN

1. 277 Darka Ozmeca livada 10902 381,00

Sudionici javne dražbe mogu biti sve fizičke i pravne osobe.

Prije početka javne dražbe, sudionici javne dražbe, Povjerenstvu za provođenje javne dražbe predaju:

  • presliku osobne iskaznice, OIB, presliku rješenja iz sudskog registra, odnosno rješenja o obrtu,
  • presliku uplatnice o uplaćenoj jamčevini,
  • potvrda Upravnog odjela za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo da učesnik u javnoj dražbi ima podmirene sve obaveze prema Gradu Koprivnica.

Jamčevina u iznosu od 1.000,00 kuna uplaćuje se na žiro račun   Grada Koprivnice: IBAN: HR55 2386 0021 8201 0000 5, poziv na broj HR68  9016 – OIB uplatitelja (preslika  uplatnice).

Najpovoljnijim učesnikom u javnoj dražbi smatrat će se onaj tko ponudi najviši novčani iznos povrh početne zakupnine objavljene natječaju. Dosadašnji zakupnik ima pravo prvenstva zakupa ako prihvati najvišu ponuđenu cijenu s tim da mora sudjelovati u javnoj dražbi.

Sudionicima javne dražbe koji ne uspiju u natječaju uplaćena jamčevina vraća se u roku 15 dana, a sudionici javne dražbe koji ne zaključe ugovor gube pravo na povrat jamčevine.

Građevinsko zemljište daje se u zakup do 31.10.2022. godine.

Zakupnina za  zemljište koje je u naravi livada a pretvara se u oranicu u prvoj godini zakupa umanjuje se za 50%. Zakupnina za zapušteno zemljište odnosno zemljište obraslo višegodišnjim raslinjem a pretvara se u oranicu, umanjuje se za 50% za sve godine zakupa. O umanjenju zakupnine, na prijedlog Povjerenstva za provođenje ovog natječaja, odlučuje gradonačelnik.

Grad Koprivnica i zakupnik mogu i prije ugovorenog roka, dakle prije 31.10. 2022. godine raskinuti ugovor o zakupu. Grad Koprivnica  prije ugovorenog roka, dakle prije 31.10. 2022. godine, će raskinuti ugovor o zakupu u slučaju privođenja zemljišta namjeni.

Javna dražba održat će se dana 02.10.2017. godine (ponedjeljak) u 08,00 sati, u prostorijama Gradske uprave, Koprivnica, Zrinski trg 1, II kat, (soba br. 12).

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo, usmeno ili na telefon 048/ 279-523.

 

KLASA: 944-01/17-01/0114
URBROJ: 2137/01-05-05/1-17-2
Koprivnica, 12. rujna 2017.

GRADONAČELNIK:
Mišel Jakšić,dipl.oec.