Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – referent za prostorno uređenje


Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme  referenta za prostorno uređenje u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice  (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 27.02.2017. godine objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 15.02.2017. godine objavljen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci (uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci) radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao – referenta za prostorno uređenje u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje.

Povjerenstvo je  utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti  14 kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz oglasa, a koje će se održati:

06.03. (ponedjeljak) 2017. godine sa početkom u 12,00 sati u zgradi Gradske vijećnice, Zrinski trg 1/I,  soba broj 11 (Gradska vijećnica) 

Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa  kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na oglas.

Postupak i pravila testiranja kao i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje prethodno su objavljeni na web stranici Grada Koprivnicewww.koprivnica.hr/category/natjecaji/zaposljavanje

O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni.

Ovaj poziv objavljuje se na navedenoj web stranici Grada Koprivnice i oglasnoj ploči Grada Koprivnice, Zrinski trg 1 (prizemlje).

Kandidati koji mogu pristupiti testiranju o tome su obaviješteni.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA