Koprivnička kulturna baština


Portal “Koprivnička kulturna baština” pokrenut je kako bi se na jednom mjestu objedinili dosadašnji lokalni projekti digitalizacije, ali i otvorile mogućnosti sustavnog strukturiranja i objedinjavanja budućih projekata digitalizacije raznolike zavičajne baštine.
Trenutno su na raspolaganju 3 digitalne zbirke koje možete vidjeti ovdje: