Sukob interesa


ČLANAK 13. STAVAK 1. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (Narodne novine broj 90/11.) PROPISUJE:

„Sukobom interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi smatraju se slijedeći odnosi naručitelja i gospodarskog subjekta:

1.ako predstavnik naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili

2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.“

Sukladno članku 13. stavku 9. točki 1. Zakona o javnoj nabavi, Grad Koprivnica kao javni naručitelj obavještava da nema gospodarskih subjekta s kojima bi predstavnici naručitelja iz članka 13. stavka 2. točke 1. Zakona ili s njima povezane osobe, bili u sukobu interesa u smislu odredbi istog članka Zakona.