Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


OTVORENA SAVJETOVANJA

STUDIJA IZVODLJIVOSTI S TEHNIČKOM DOKUMENTACIJOM ZA OBITELJSKI ZABAVNI CENTAR

Grad Koprivnica pokreće otvoreni postupak javne nabave studije izvodljivosti s tehničkom dokumentacijom za obiteljski zabavni centar.

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) Naručitelj Grad Koprivnica dostavlja cjelokupnu dokumentaciju o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 5 dana.  Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja (od 14.-19.12.2017.) zainteresirani gospodarski subjekti primjedbe i prijedloge mogu dostaviti na e-mail: maja.balasko@koprivnica.hr zaključno s 19.12.2017.godine.

Nacrt dokumentacije o nabavi može se preuzeti OVDJE (zip).

 


ZATVORENA SAVJETOVANJA

Izgradnja spojne ceste i kabelske kanalizacije između Ulice Čarda i Peteranske ceste u Koprivnici – poziv na prethodno savjetovanje

Nacrt dokumentacije o nabavi može se preuzeti OVDJE (zip).

Izvješće o provedenom savjetovanju


Zajednička javna nabava  male vrijednosti za osiguranje osoba, vozila i imovine za Grad Koprivnicu i ustanove

Nacrt dokumentacije o nabavi može se preuzeti OVDJE (zip).
Troškovnici

Izvješće o provedenom savjetovanju


Javna nabava za izvođenje radova rekonstrukcije prometnice, izgradnje pješačko- biciklističke staze i oborinske kanalizacije na Radničkoj cesti u naselju Draganovec

Nacrt dokumentacije o nabavi može se preuzeti OVDJE (zip).

Izvješće o provedenom savjetovanju