Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


OTVORENA SAVJETOVANJA

Izgradnja spojne ceste i kabelske kanalizacije između Ulice Čarda i Peteranske ceste u Koprivnici – poziv na prethodno savjetovanje

Grad Koprivnica pokreće otvoreni postupak javne nabave za izvođenje radova na Izgradnja spojne ceste i kabelske kanalizacije između Ulice Čarda i Peteranske ceste u Koprivnici.

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) Naručitelj Grad Koprivnica dostavlja cjelokupnu dokumentaciju za nadmetanje na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 5 dana.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja (od 28.4.-2.5.2017.) zainteresirani gospodarski subjekti primjedbe i prijedloge mogu dostaviti na e-mail: dejan.mihalec@koprivnica.hr zaključno s 2.5.2017.godine.

Nacrt dokumentacije o nabavi može se preuzeti OVDJE (zip).


ZATVORENA SAVJETOVANJA

 

Zajednička javna nabava  male vrijednosti za osiguranje osoba, vozila i imovine za Grad Koprivnicu i ustanove

Nacrt dokumentacije o nabavi može se preuzeti OVDJE (zip).
Troškovnici

Izvješće o provedenom savjetovanju


Javna nabava za izvođenje radova rekonstrukcije prometnice, izgradnje pješačko- biciklističke staze i oborinske kanalizacije na Radničkoj cesti u naselju Draganovec

Nacrt dokumentacije o nabavi može se preuzeti OVDJE (zip).

Izvješće o provedenom savjetovanju