PRIVREMENI REZULTATI IZBORA ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 2014    
VIJEĆE MJESNOG ODBORA REKA
KANDIDACIJSKE LISTE 1.
 HDZ, HSS, HRAST, HSP AS, HDS
2.
SDP, HNS, HSU,
HSLS, LABURISTI
Biračko mjesto 1 98 149
Ukupno glasova 98 149
% 39,68% 60,32%
Broj izabranih članova Vijeća mjesnog odbora 3 4
       
VIJEĆE MJESNOG ODBORA STARIGRAD
KANDIDACIJSKE LISTE 1.
A-HSP
2.
HDZ, HSS, HRAST,
 HSP AS, HDS
3.
SDP, HNS, HSU,
HSLS, LABURISTI
Biračko mjesto 2 19 160 140
Ukupno glasova 19 160 140
% 5,96% 50,16% 43,89%
Broj izabranih članova Vijeća mjesnog odbora 0 4 3
VIJEĆE MJESNOG ODBORA DRAGANOVEC
KANDIDACIJSKE LISTE 1.
 A-HSP
2.
HDZ, HSS, HRAST,
 HSP AS, HDS
3.
HRVATSKA
ZORA
4.
SDP, HNS, HSU,
HSLS, LABURISTI
Biračko mjesto 3 8 76 37 56
Ukupno glasova 8 76 37 56
% 4,52% 42,94% 20,90% 31,64%
Broj izabranih članova Vijeća mjesnog odbora 0 2 1 2
VIJEĆE MJESNOG ODBORA BAKOVČICA
KANDIDACIJSKE LISTE 1.
 HDZ, HSS, HRAST,
HSP AS, HDS
2.
SDP, HNS, HSU,
HSLS, LABURISTI
3.
KANDIDACIJSKA
LISTA GRUPE BIRAČA
Biračko mjesto 4 52 130 29
Ukupno glasova 52 130 29
% 24,64% 61,61% 13,74%
Broj izabranih članova Vijeća mjesnog odbora 1 4 0
VIJEĆE MJESNOG ODBORA JAGNJEDOVEC
KANDIDACIJSKE LISTE 1.
HDZ, HSS, HRAST,
HSP AS, HDS
2.
SDP, HNS, HSU,
HSLS, LABURISTI
3.
KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Biračko mjesto 5 64 69 10
Ukupno glasova 64 69 10
% 44,76% 48,25% 6,99%
Broj izabranih članova Vijeća mjesnog odbora 2 3 0
VIJEĆE MJESNOG ODBORA ŠTAGLINEC
KANDIDACIJSKE LISTE 1.
HDZ
2.
HSS
3.
SDP, HNS, HSU,
HSLS, LABURISTI
Biračko mjesto 6 54 41 120
Ukupno glasova 54 41 120
% 25,12% 19,07% 55,81%
Broj izabranih članova Vijeća mjesnog odbora 1 1 3
VIJEĆE MJESNOG ODBORA KUNOVEC BREG
KANDIDACIJSKE LISTE 1.
 HDZ, HSS, HRAST,
HSP AS, HDS
2.
SDP, HNS, HSU,
HSLS, LABURISTI
Biračko mjesto 7 111 16
Ukupno glasova 111 16
% 87,40% 12,60%
Broj izabranih članova Vijeća mjesnog odbora 5 0
VIJEĆE MJESNOG ODBORA HEREŠIN
KANDIDACIJSKE LISTE 1.
HDZ, HSS, HRAST,
HSP AS, HDS
2.
SDP, HNS, HSU,
HSLS, LABURISTI
Biračko mjesto 8 111 64
Ukupno glasova 111 64
% 63,43% 36,57%
Broj izabranih članova Vijeća mjesnog odbora 3 2
VIJEĆE MJESNOG ODBORA BREŽANEC
KANDIDACIJSKE LISTE 1.
 HDZ, HSS, HRAST,
HSP AS, HDS
2.
SDP, HNS, HSU,
HSLS, LABURISTI
Biračko mjesto 9 74 67
Biračko mjesto 10 7 25
Ukupno glasova (9+10) 81 92
% 46,82% 53,18%
Broj izabranih članova Vijeća mjesnog odbora 3 4
VIJEĆE MJESNOG ODBORA DUBOVEC
KANDIDACIJSKE LISTE 1.
HDZ, HSS, HRAST,
HSP AS, HDS
2.
SDP, HNS, HSU,
HSLS, LABURISTI
Biračko mjesto 11 77 92
Biračko mjesto 12 19 66
Ukupno glasova (11+12) 96 158
% 37,80% 62,20%
Broj izabranih članova Vijeća mjesnog odbora 3 6
VIJEĆE MJESNOG ODBORA CENTAR
KANDIDACIJSKE LISTE 1.
HDZ, HSS, HRAST,
HSP AS, HDS
2.
SDP, HNS, HSU,
HSLS, LABURISTI
Biračko mjesto 13 35 41
Biračko mjesto 14 34 42
Biračko mjesto 15 36 41
Ukupno glasova (13+14+15) 105 124
% 45,85% 54,15%
Broj izabranih članova Vijeća mjesnog odbora 4 5
VIJEĆE MJESNOG ODBORA BANOVEC
KANDIDACIJSKE LISTE 1.
 HDZ, HSS, HRAST,
HSP AS, HDS
2.
SDP, HNS, HSU,
HSLS, LABURISTI
Biračko mjesto 16 103 49
Ukupno glasova 103 49
% 67,76% 32,24%
Broj izabranih članova Vijeća mjesnog odbora 5 2
VIJEĆE MJESNOG ODBORA LEDINSKA
KANDIDACIJSKE LISTE 1.
A-HSP
2.
 HDZ, HSS, HRAST,
HSP AS, HDS
3.
SDP, HNS, HSU,
HSLS, LABURISTI
Biračko mjesto 17 1 33 73
Biračko mjesto 18 6 33 61
Ukupno glasova (17+18) 7 66 134
% 3,38% 31,88% 64,73%
Broj izabranih članova Vijeća mjesnog odbora 0 2 5
VIJEĆE MJESNOG ODBORA LENIŠĆE
KANDIDACIJSKE LISTE 1.
 HDZ, HSS, HRAST,
HSP AS, HDS
2.
SDP, HNS, HSU,
HSLS, LABURISTI
Biračko mjesto 19 102 106
Ukupno glasova 102 106
% 49,04% 50,96%
Broj izabranih članova Vijeća mjesnog odbora 3 4
VIJEĆE MJESNOG ODBORA MIKLINOVEC
KANDIDACIJSKE LISTE 1.
 HDZ, HSS, HRAST,
HSP AS, HDS
2.
SDP, HNS, HSU,
 HSLS, LABURISTI
Biračko mjesto 20 92 100
Ukupno glasova 92 100
% 47,92% 52,08%
Broj izabranih članova Vijeća mjesnog odbora 3 4
VIJEĆE MJESNOG ODBORA PODOLICE
KANDIDACIJSKE LISTE 1.
 HDZ, HSS, HRAST,
HSP AS, HDS
2.
SDP, HNS, HSU,
HSLS, LABURISTI
Biračko mjesto 21 151 119
Biračko mjesto 22 101 74
Ukupno glasova (21+22) 252 193
% 56,63% 43,37%
Broj izabranih članova Vijeća mjesnog odbora 5 4
VIJEĆE MJESNOG ODBORA TARAŠČICE
KANDIDACIJSKE LISTE 1.
 HDZ, HSS, HRAST,
HSP AS, HDS
2.
SDP, HNS, HSU,
HSLS, LABURISTI
Biračko mjesto 23 30 86
Biračko mjesto 24 36 55
Ukupno glasova (23+24) 66 141
% 31,88% 68,12%
Broj izabranih članova Vijeća mjesnog odbora 3 6
VIJEĆE MJESNOG ODBORA VINICA
KANDIDACIJSKE LISTE 1.
 HDZ, HSS, HRAST,
HSP AS, HDS
2.
SDP, HNS, HSU,
HSLS, LABURISTI
Biračko mjesto 25 110 148
Ukupno glasova 110 148
% 42,64% 57,36%
Broj izabranih članova Vijeća mjesnog odbora 3 4