Radna tijela Gradskog vijeća


Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Koprivnice
1. Sandra Sinjeri, predsjednica
2. Ernest Forjan, potpredsjednik
3. Željko Vugrinec, član
4. Helena Hećimović, članica
5. Anica Desnica, članica
6. Karolina Vidović, članica

Mandatno povjerenstvo Gradskog vijeća Grada Koprivnice
1. Marija Vedriš, predsjednica
2. Hrvoje Matijević, član
3. Marijan Lisjak, član

Odbor za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša
1. Stanislav Biondić, predsjednik
2. Anica Desnica, potpredsjednik
3. Boris Garaj, član
4. Goran Pakasin, član
5. Marko Štefan, član
6. Miroslav Pobi, član
7. Darko Grošić, član

Odbor za proračun i financije
1. Sandra Sinjeri, predsjednica
2. Marijan Lisjak, potpredsjednik
3. Željka Zetović, članica
4. Aldijana Matić, članica
5. Anica Desnica, članica
6. Miljenko Flajs, član
7. Emina Kovačević, članica

Odbor za prosvjetu, znanost, kulturu i sport
1. Helena Hećimović, predsjednica
2. Karolina Vidović, potpredsjednica
3. Radovan Knežević, član
4. Hrvoje Matijević, član
5. Marijana Lokotar, članica
6. Ivanka Perić Novak, članica

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
1. Petar Stapar, predsjednik
2. Dragica Šalamon, potpredsjednica
3. Željka Koluder Vlahinja, članica
4. Aldijana Matić, članica
5. Dragutin Korošec, član
6. Anica Desnica, članica

Odbor za statutarno pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Koprivnice
1. Aldijana Matić, predsjednik
2. Miljenko Flajs, potpredsjednik
3. Petar Stapar, član
4. Zoran Gošek, član
5. Marija Škorjanec, članica
6. Maja Kresonja, članica

Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju
1. Ernest Forjan , predsjednik
2. Zoran Gošek, potpredsjednik
3. Ivica Toth, član
4. Radovan Knežević, član
5. Karolina Vidović, članica
6. Petar Stapar, član

Odbor za obitelj i mlade
1. Željko Vugrinec, predsjednik
2. Zoran Božek, potpredsjednik
3. Petra Rožmarić, član
4. Marko Horvat, član
5. Alan Vorkapić, član
6. Emina Kovačević, članica
7. Goran Perišić, član

Odbor za predstavke i pritužbe građana
1. Karolina Vidović, predsjednik
2. Hrvoje Matijević, potpredsjednik
3. Zdenka Čavić, član
4. Anica Desnica, članica
5. Tomislav Golubić, član
6. Mario Cvrtila, član

Povjerenstvo za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Koprivnice
1. Diana Žepina, predsjednik
2. Tihomir Kvakarić, potpredsjednik
3. Željko Vugrinec, član
4. Marijana Lokotar, članica
5. Radmila Kovačević, članica
6. Vladimir Winter, član
7. Petar Sesvećan, član

Odbor za izjednačavanje mogućnosti i socijalnu integraciju
1. Marija Vedriš, predsjednica
2. Marija Mraz, potpredsjednik
3. Ljiljana Šajatović-Ivanković, članica
4. Vesna Sertić, članica
5. Ivica Suvalj, član
6. Darko Vugrinec, član

Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Koprivnice
1. Vesna Želježnjak, predsjednik
2. Davorin Valeš, potpredsjednik
3. Nada Šešić, članica
4. Boris Garaj, član
5. Zoran Gošek, član
6. Stjepan Lončar, član
7. Saša Kresojević, član
8. Matea Gačan, članica
9. Maja Raščanec, članica
10. Nataša Srnić, članica

Odbor za obilježavanje preuzimanja Vojarne 30.9.1991.
1. Zoran Gošek, predsjednik
2. Nikola Gregur, potpredsjednik
3. Marinko Bagarić, član
4. Ivan Kramarić, član
5. Pero Šaš, član.

Povjerenstvo za imenovanje ulica i trgova na području Grada Koprivnice
1. Željko Vugrinec, predsjednik
2. Krunoslav Novak, potpredsjednik
3. Anica Desnica, članica
4. Slavko Tomiša, član
5. Ivica Toth, član
6. Radovan Knežević, član
7. Josip Hlevnjak, član
8. Vlado Novak, član

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za područje Grada Koprivnice
1. Vesna Želježnjak, predsjednik
2. Josip Fonjak, potpredsjednik
3. Darko Jandrašec, član
4. Marina Juratović, članica
5. Srećko Ladišić, član
6. Tomislav Golubić, član

Stožer zaštite i spašavanja Grada Koprivnice:
1. Mišel Jakšić, zamjenik gradonačelnice Grada Koprivnice, za načelnika
2. Zoran Gošek, predsjednik Gradskog vijeća Grada Koprivnice, za zamjenika načelnika
3. Ivan Kramarić, pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Koprivnica, za člana,
4. Slavko Lakuš, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, začlana
5. Dražen Magdić, načelnik Policijske postaje Koprivnica, za člana
6. Josip Pobi, predsjednik Uprave GKP Komunalac Koprivnica, za člana
7. Nedjeljko Potroško, predsjednik Uprave „Koming“ d.o.o. Komunalni inženjering, Koprivnica, za člana
8. Draženka Vadla, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, za članicu
9. Petar Stapar, Opća bolnica dr. „Tomislav Bardek“ Koprivnica, za član
10.Dražen Sačer, predsjednik GD Crvenog križa Koprivnica, za člana
11.Kristina Cvitić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Koprivnice, za članicu
12. Ernest Forjan, za člana
13. Stjepan Lončar, za člana
14. Ivica Toth, za člana

Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Koprivnice:
1. Kristina Cvitić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Koprivnice, za zapovjednicu
2. Antonio Popijač, Javna vatrogasna postrojba Grada Koprivnice, za zamjenika zapovjednice,
3. Ivan Hadžija, Odjel za preventivne i planske poslove Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Koprivnica, za člana
4. Maja Hleb, GKP Komunalac Koprivnica, za članicu
5. Zdravko Janković, GD Crvenog križa Koprivnica, za člana
6. Danimir Kolman, Veterinarska stanica Koprivnica , za člana
7. Marijan Lisjak, za člana
8. Ivica Suvalj, za člana
9. Željko Ivačić, za člana
10. Željko Vugrinec, za člana.