Gradsko vijeće


Ivan Pal, predsjednik Gradskog vijeća (HSS)
Izabran sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI


Goran Kovačić, potpredsjednik Gradskog vijeća (HDZ)
Izabran sa kandidacijske liste:
HDZ


Petra Rožmarić, potpredsjednica Gradskog vijeća (SDP)
Izabrana sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI


Tomislav Babić, vijećnik (SDP)
Izabran sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI


Sonja Celiščak, vijećnica (HDZ)
Izabrana sa kandidacijske liste:
HDZ


Saša Cestar, vijećnik (HDZ)
Izabran sa kandidacijske liste:
HDZ


Anica Desnica, vijećnica (SDP)
Izabrana sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI


Ernest Forjan, vijećnik (HDZ)
Izabran sa kandidacijske liste:
HDZ


Danijela Glavosek Kovačić, vijećnica (NEZAVISNA)
Izabrana sa kandidacijske liste grupe birača


Antonio Grgić, vijećnik (NEZAVISNI)
Izabran sa kandidacijske liste grupe birača


Dragutin Jeđud, vijećnik (LABURISTI)
Izabran sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI


Dario Jembrek, vijećnik (NEZAVISNI)
Izabran sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI


Maja Marković, vijećnica (SDP)
Izabrana sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI


Nenad Martinaga, vijećnik (HSS)
Izabran sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI


Hrvoje Petrić, vijećnik (HSS)
Izabran sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI


Ivica Suvalj, vijećnik (MREŽA)
Izabran sa kandidacijske liste:
MREŽA


Željko Šemper, vijećnik (HSU)
Izabran sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI


Marijan Šiško, vijećnik (NEZAVISNI)
Izabran sa kandidacijske liste grupe birača


Nataša Tetec, vijećnica (SDP)
Izabrana sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI


Mario Vrbanić, vijećnik (HDZ)
Izabran sa kandidacijske liste:
HDZ


Bernard Vukušić, vijećnik (HDZ)
Izabran sa kandidacijske liste:
HDZ