Gradsko vijeće


Ivan Pal, predsjednik Gradskog vijeća (HSS)
Izabran sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

 

 

 

 

 

 

 


Kristinka Mikulić, vijećnica (SDP)
Izabrana sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

 

 

 

 

 


Goran Kovačić, potpredsjednik Gradskog vijeća (HDZ)
Izabran sa kandidacijske liste:
HDZ

 

 

 

 

 

 

 


Adriana Vidović, vijećnica (SDP)
Izabran sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

 

 

 

 

 

 

 


Sonja Celiščak, vijećnica (HDZ)
Izabrana sa kandidacijske liste:
HDZ

 

 

 

 

 

 

 


Saša Cestar, vijećnik (HDZ)
Izabran sa kandidacijske liste:
HDZ

 

 

 

 

 

 

 


Anica Desnica, vijećnica (SDP)
Izabrana sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

 

 

 

 

 

 

 


Ernest Forjan, vijećnik (HDZ)
Izabran sa kandidacijske liste:
HDZ

 

 

 

 

 

 

 


Danijela Glavosek Kovačić, vijećnica (NEZAVISNA)
Izabrana sa kandidacijske liste grupe birača

 

 

 


Antonio Grgić, vijećnik (NEZAVISNI)
Izabran sa kandidacijske liste grupe birača

Izjava Antonio Grgić

Izvješće primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 21.06.2017 do 30.06.2017.

 

 

 

 

 


Dragutin Jeđud, vijećnik (LABURISTI)
Izabran sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

 

 

 

 

 

 

 


Dario Jembrek, vijećnik (NEZAVISNI)
Izabran sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

 

 

 

 

 

 

 


Maja Marković, vijećnica (SDP)
Izabrana sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

 

 

 

 

 

 

 


Nenad Martinaga, vijećnik (HSS)
Izabran sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

 

 

 

 

 

 

 


Hrvoje Petrić, vijećnik (HSS)
Izabran sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

 

 

 

 

 

 

 


Ivica Suvalj, vijećnik (MREŽA)
Izabran sa kandidacijske liste:
MREŽA

 

 

 

 

 

 

 


Željko Šemper, vijećnik (HSU)
Izabran sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

 

 

 

 

 

 

 


Marijan Šiško, vijećnik (NEZAVISNI)
Izabran sa kandidacijske liste grupe birača

Izjava Marijan Šiško i Izvješće primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 21.06.2017. do 30.06.2017.

 

 

 

 

 

 


Zoran Gošek, vijećnik (SDP)
Izabran sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

 

 

 

 


Mario Vrbanić, vijećnik (HDZ)
Izabran sa kandidacijske liste:
HDZ

 

 

 

 

 

 

 


Bernard Vukušić, vijećnik (HDZ)
Izabran sa kandidacijske liste:
HDZ