Gradsko vijeće


Ivan Pal, predsjednik Gradskog vijeća (HSS)
Izabran sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

 

 

 

 

 

 

 


Petra Rožmarić, potpredsjednica Gradskog vijeća (SDP)
Izabrana sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

 

 

 

 

 

 

 


Goran Kovačić, potpredsjednik Gradskog vijeća (HDZ)
Izabran sa kandidacijske liste:
HDZ

 

 

 

 

 

 

 


Adriana Vidović, vijećnica (SDP)
Izabran sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

 

 

 

 

 

 

 


Sonja Celiščak, vijećnica (HDZ)
Izabrana sa kandidacijske liste:
HDZ

 

 

 

 

 

 

 


Saša Cestar, vijećnik (HDZ)
Izabran sa kandidacijske liste:
HDZ

 

 

 

 

 

 

 


Anica Desnica, vijećnica (SDP)
Izabrana sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

 

 

 

 

 

 

 


Ernest Forjan, vijećnik (HDZ)
Izabran sa kandidacijske liste:
HDZ

 

 

 

 

 

 

 


Danijela Glavosek Kovačić, vijećnica (NEZAVISNA)
Izabrana sa kandidacijske liste grupe birača

Izjava Danijele Glavosek Kovačić

Izvješće primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 21.06.2017. do 30.06.2017.

 

 

 

 

 


Antonio Grgić, vijećnik (NEZAVISNI)
Izabran sa kandidacijske liste grupe birača

Izjava Antonio Grgić

Izvješće primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 21.06.2017 do 30.06.2017.

 

 

 

 

 


Dragutin Jeđud, vijećnik (LABURISTI)
Izabran sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

 

 

 

 

 

 

 


Dario Jembrek, vijećnik (NEZAVISNI)
Izabran sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

 

 

 

 

 

 

 


Maja Marković, vijećnica (SDP)
Izabrana sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

 

 

 

 

 

 

 


Nenad Martinaga, vijećnik (HSS)
Izabran sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

 

 

 

 

 

 

 


Hrvoje Petrić, vijećnik (HSS)
Izabran sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

 

 

 

 

 

 

 


Ivica Suvalj, vijećnik (MREŽA)
Izabran sa kandidacijske liste:
MREŽA

 

 

 

 

 

 

 


Željko Šemper, vijećnik (HSU)
Izabran sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

 

 

 

 

 

 

 


Marijan Šiško, vijećnik (NEZAVISNI)
Izabran sa kandidacijske liste grupe birača

Izjava Marijan Šiško i Izvješće primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 21.06.2017. do 30.06.2017.

 

 

 

 

 

 


Nataša Tetec, vijećnica (SDP)
Izabrana sa kandidacijske liste:
SDP, HSS, HNS, HSU, LABURISTI

 

 

 

 

 

 

 


Mario Vrbanić, vijećnik (HDZ)
Izabran sa kandidacijske liste:
HDZ

 

 

 

 

 

 

 


Bernard Vukušić, vijećnik (HDZ)
Izabran sa kandidacijske liste:
HDZ