Umjetnička škola “Fortunat Pintarić”


ravnatelj: v.d. Ariana Šandl
adresa: Svilarska 12, 48000 Koprivnica
tel: 048/623-356
fax: 048/626-235
e-mail: ravnatelj@glazbena.com
web: www.umjetnicka.net

Školski odbor Umjetničke škole Fortunat Pintarić Koprivnica
1. Zoran Gošek, predsjednik,  ispred osnivača
2. Antonio Rumenović, zamjenik predsjednika, ispred Učiteljskog vijeća
3. Biserka Horvat, ispred Učiteljskog vijeća
4. Dino Jakšić, ispred Radničkog vijeća
5. Albin Samaržija, ispred Vijeća roditelja
6. Vjekoslav Robotić, ispred osnivača
7. Sanja Cvelber, ispred osnivača