Pučko otvoreno učilište


adresa: Starogradska 1
tel.: 048/621-106
fax: 048/621-117
Direktor: Josip Nakić-Alfirević
web: www.pou-kop.hr

POU

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta 
1. Siniša Fabijanec, predsjednik, ispred osnivača
2. Marijan Špoljar, član, ispred osnivača
3. Ksenija Krušelj, članica, iz redova zaposlenika