OŠ „Đuro Ester“


ravnateljica: Sanja Prelogović
adresa: Trg slobode 5, 48000 Koprivnica
tel: 048/623-433
fax: 048/625-842
e-mail: ured@os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr
web: os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr

Školski odbor Osnovne škole «Đuro Ester» Koprivnica
1. Mihael Kivač, predsjednik, ispred Učiteljskog vijeća
2. Anica Desnica, zamjenica predsjednika, ispred osnivača
3. Kristina Fabić, ispred Učiteljskog vijeća
4. Ana –  Marija Bobovčan, ispred Radničkog vijeća
5. Ljiljana Ramljak Lončarić iz Koprivnice, ispred Vijeća roditelja
6. Andreja Henezi, iz Koprivnice, ispred osnivača
7. Emina Klasić-Dolenec, iz Koprivnice, ispred osnivača