OŠ „Braća Radić“


ravnatelj: Krešo Grgac
adresa: Miklinovec 6a, 48000 Koprivnica
tel: 048/220 448, 048/642-025
fax: 048/642-026
e-mail: ured@os-braca-radic-koprivnica.skole.hr
web: os-braca-radic-koprivnica.skole.hr

Školski odbor Osnovne škole «Braća Radić» Koprivnica
1. Josip Pankarić, predsjednik, ispred Učiteljskog vijeća
2. Snježana Janjić, zamjenica predsjednika, ispred Radničkog vijeća
3. Ines Turk, ispred  Učiteljskog vijeća
4. Sonja Orban Androtić, ispred Vijeća roditelja
5. Lidija Bogadi, ispred osnivača
6. Helena Hećimović, ispred osnivača
7. Vesna Peršić Kovač, ispred osnivača