OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“


ravnateljica: Gordana Gazdić Buhanec
adresa: Školska 5, 48000 Koprivnica
tel: 048/622-172, 048/621-158
fax: 048/622-172
e-mail: ang@os-angostovinski-kc.skole.hr
web: www.osang-kc.hr

Školski odbor Osnovne škole «Antun Nemčić-Gostovinski» Koprivnica
1. Goran Višak, predsjednik, ispred Radničkog vijeća
2. Zoran Gošek, ispred osnivača, zamjenik predsjednika
3. Danijela Šimek, ispred Učiteljskog vijeća
4. Danijel Balaško, ispred Učiteljskog vijeća
5. Lidija Juršetić, ispred Vijeća roditelja
6. Radovan Knežević, ispred osnivača
7. Ivana Bagarić Peroš, ispred osnivača