KOPRIVNIČKI PODUZETNIK d.o.o.


poduzetnik logo_mala

direktorica: Martina Golčić
adresa: Dravska 17, 48000 Koprivnica
tel: 048/222 338
fax: 048/617 792
e-mail: info@inkubator.info
web: www.inkubator.info

KOPRIVNIČKI PODUZETNIK d.o.o. je poduzeće čija je uloga razvoj poticajne poduzetničke klime u gradu Koprivnici te stvaranje uvjeta za lakši rast i razvoj novo osnovanih  poduzeća.

KOPRIVNIČKI PODUZETNIK d.o.o. upravlja poduzetničkim inkubatorom. Poduzetnički inkubator dio je poduzetničke potporne infrastrukture, a funkcionira kao poseban oblik potpore kojim se olakšava poslovanje poduzetnicima – početnicima u prvim godinama poslovanja kroz sufinanciranje najma poslovnog prostora te korištenje pratećih usluga.

  • Lokacije Dravska 17 (poslovna zona Dravska) – 1005 m²
  • Tarašćice 19 (zgrada Udruženja obrtnika) – 90 m²

Od ostalih usluga, djelatnici Koprivničkog poduzetnika pružaju usluge:

  • savjetovanja i podrške u pronalasku izvora financiranja,
  • izrade poslovnih planova te investicijskih studija za pokretanje poslovanja, osiguravanje kreditnih sredstava
  • izrade projektne dokumentacije za prijavu na natječaje nacionalnih ili europskih fondova
  • posredovanja pri plasmanu proizvoda na domaće i strano tržište