Gradsko komunalno poduzeće “Komunalac”


komunalac_logo

adresa:  Mosna 15
tel.: 048/251-833
fax: 048/251-803
Predsjednica Uprave: Maja Hleb
e-mail: info@komunalac-kc.hr
web: www.komunalac-kc.hr
besplatni telefon: 0800 8848

Osnovne djelatnosti GKP Komunalac d.o.o. uređene su Odlukom o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva «Komunalac» d.o.o. gradsko komunalno poduzeće Koprivnica objavljene u Glasniku Grada Koprivnice 2/2014.

Nadzorni odbor:

1. Zoran Gošek, predsjednik
2. Boris Garaj, zamjenik predsjednika
3. Valent Vrhovski, član
4. Stjepan Kamber, član

Cjenik usluga možete vidjeti ovdje.

KOPRIVNIČKO KOMPOSTIŠTE

U cilju zaštite okoliša i održivog gospodarenja otpadom na području Grada Koprivnice i okolice, Komunalac je izgradio objekt za kompostiranje gdje će se osim biootpada nastalog kao rezultat aktivnosti poduzeća na uređenju i održavanju zelenih površina, sakupljati i biološki otpad prikupljen u komunalnom otpadu.

Kompostište se nalazi na adresi Marovska bb, Herešin, Koprivnica
Kontakt telefon je 048 636 008

Raspored odvoza zelenog otpada možete vidjeti ovdje.

Raspored odvoza plastične ambalaže možete vidjeti ovdje.

Odvojeno prikupljanje otpada na području Koprivnice

KOPRIVNICA PLIN d.o.o.

adresa:  Mosna 15
tel.: 048/251-833
fax: 048/251-898
Direktor: Marinko Bagarić
e-mail: info@koprivnica-plin.hr
web: www.koprivnica-plin.hr
besplatni telefon: 0800 8848

OSNOVNE DJELATNOSTI:

 • distribucija plina
 • dobava plina
 • posredovanje na tržištu plina
 • zatupanje na tržištu plina
 • kupnja i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • projektiranje strojarske instalacije – plinovod
 • izvođenje priključaka za plin
 • postavljanje, održavanje i servisiranje plinskih instalacija

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.

adresa:  Mosna 15
tel.: 048/251-801
fax: 048/251-890
Direktor: Josip Pobi
e-mail:  info@kcvode.hr
web:  www.kcvode.hr

OSNOVNE DJELATNOSTI:

 • Javna vodoopskrba
 • Javna odvodnja
 • Održavanje građevina oborinske odvodnje
 • Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe
 • Izvođenje priključaka na vodoopskrbi i odvodnji
 • Umjeravanje vodomjera
 • Proizvodnja energije za vlastite potrebe
 • Održavanje objekata javne vodoopskrbe i javne odvodnje
 • Skladištenje i korištenje opasnih kemikalija

KOMING d.o.o. Komunalni inženjering

adresa:  Pavelinska 38, Koprivnica
tel.: 048/251-900
fax: 048/251-999
Predsjednik Uprave: Nedeljko Potroško, ing.građ.
e-mail: koming@koming-kc.hr
web: http://www.koming-kc.hr

OSNOVNE DJELATNOSTI:

 • Prer. drva i proizv. od drva, osim namještaja
 • Proizv. proizvoda od gume i plastičnih masa
 • Proizv. proizvoda od metala, osim str. i opr.
 • Građevinarstvo
 • Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
 • Kopneni prijevoz; cjevovodni transport
 • Računalne i srodne aktivnosti
 • Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
 • Vađenje ruda i kamena
 • Građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom
 • Kupnja i prodaja robe
 • Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • Posredovanje u prometu nekretnina
 • Poslovanje nekretninama