COOR „Podravsko sunce“


ravnateljica: Radmila Popović
adresa: Hercegovačka 1, 48000 Koprivnica
tel: 048/240-341
fax: 048/240-348
e-mail: ured@centar-podravskosunce-koprivnica.skole.hr
web: www.podravsko-sunce.hr

 

Školski odbor COOR «Podravsko sunce» Koprivnica
1. Dragica Polančec – Fodor, predsjednica, ispred osnivača
2. Sanja Šijak, zamjenica predsjednice, ispred Učiteljskog vijeća
3. Ivica Suvalj, ispred Učiteljskog vijeća
4. Ivančica Cvelber, ispred Radničkog vijeća
5. Alen Stipić, ispred Vijeća roditelja
6. Marijana Lokotar, ispred osnivača
7. Snježana Jovanović-Ćorić, ispred osnivača