Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i opće poslove


 

 

 

Dubravka Kardaš  dipl.iur., privremena pročelnica
adresa: Zrinski trg 1, Koprivnica
tel.: 048/279-508
fax: 048/279-540
e-mail: ured.grada@koprivnica.hr