Dokumenti zaštite okoliša na javnom uvidu


Javni uvid u Nacrt Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Koprivnice za razdoblje 2017. – 2020.

Pravna osnova za izradu Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Koprivnice za razdoblje 2017. – 2020. je članak 12. stavak 1. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj 130/11, 47/14). Nacrt Programa izradio je ovlaštenik EKONERG – institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o., Koranska 5, Zagreb, a svrha mu je definiranje ciljeva i mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćavanja zraka, zaštitu ozonskog sloja i prilagodbu klimatskim promjenama po sektorima utjecaja s redoslijedom, rokovima i obveznicima provedbe mjera, procjenom sredstava za njegovu provedbu kao i za praćenje njegove provedbe s osnovnim ciljem zaštite i trajnog poboljšanja kvalitete zraka.

Radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti, u razdoblju od 6. rujna do 5. listopada 2017., Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje objavljuje Nacrt Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Koprivnice za razdoblje 2017. – 2020. na web stranici Grada Koprivnice – Dokumenti zaštite okoliša na javnom uvidu (www.koprivnica.hr).

Tijekom trajanja javne objave javnosti je omogućen i javni uvid u Nacrt Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Koprivnice za razdoblje 2017. – 2020. koji će biti izložen u sobi br. 27 na II. katu, Zrinski trg 1, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

Poziva se javnost da mišljenja, primjedbe i prijedloge na Nacrt Programa zaključno s 5. listopadom 2017. upiše na Obrazac izložen uz predmetni dokument ili da ih u istom roku u pisanom obliku na niže objavljenom Obrascu dostavi na adresu:

  • Grad Koprivnica, Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje, Zrinski trg 1, Koprivnica
  • elektroničkom poštom na adresu: izgradnja.grada@koprivnica.hr.

Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzimati u obzir.