Sjednice radnih tijela Gradskog vijeća


Sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, 14.03.2017.

Dana 14.03.2017. održana je sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2016.godinu Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Koprivnice 2015.-2020. ( za 2015. i 2016. godinu – […]

objavljeno: 27.03.2017

Sjednica Odbora za statutarno pravna pitanja, 14.03.2017.

Dana 14.03.2017. godine održana je sjednica Odbora za statutarno pravna pitanja  sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statuta: a) OŠ Antun Nemčić Gostovinski Koprivnica b) OŠ Braća Radić Koprivnica c) OŠ Đuro Ester Koprivnica d) Umjetničke škole F. Pintarić e) COOR Podravsko sunce – […]

objavljeno: 27.03.2017

Sjednica Odbora za prosvjetu, znanost i kulturu – 14.03.2017.

Dana 14.03.2017. održana je sjednica Odbora za prosvjetu, znanost i kulturu sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Zaključka i Izvješća o radu za 2016. godinu: a) Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica b) Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica c) Muzeja grada Koprivnice Razmatranje prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog  i srednjeg […]

objavljeno: 27.03.2017

Sjednica Odbora za proračun i financije, 14.3.2017.

Dana 14.3.2017. održana je sjednica Odbora za proračun i financije sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu Razno.- TOČKA 1. Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 2 „protiv“ )  podržao prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu […]

objavljeno: 27.03.2017

Sjednica Odbora za obitelj i mlade, 14.3.2017.

Dana 14.03.2017. održana je sjednica Odbora za obitelj i mlade sa sljedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2016. godinu Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi akcije „Sretno dijete – sretan grad – Koprivnica“ u 2016. godini i Plan provedbe za 2017. godinu Razno […]

objavljeno: 27.03.2017

Sjednica Odbora za gospodarstvo, 14.03.2017.

Dana 14.03.2017. godine održana je sjednica Odbora za gospodarstvo na sjednici sa slijedećim dnevnim redom: Verifikacija zapisnika sa sjednice Odbora od 5.12.2016. Razmatranje prijedloga Zaključka i  Izvješća o radu za 2016. godinu Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice Razmatranje prijedloga Zaključka i Izvješća o radu Komunalnog redarstva Grada Koprivnice za 2016. godinu Razmatranje prijedloga Izmjena i […]

objavljeno: 27.03.2017

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, 05.12.2016.

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb na sjednici održanoj 05.12.2016. godine održao je sjednicu sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu ( iz nadležnosti Odbora ) Razmatranje prijedloga Programa o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu […]

objavljeno: 29.12.2016

Odbor za prosvjetu, znanost, kulturu i sport, 05.12.2016.

Odbor za prosvjetu, znanost, kulturu i sport na sjednici održanoj 05.12.2016. godine održao je sjednicu sa sljedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Zaključka i Izvješća o radu COOR Podravsko sunce za školsku godinu 2015./2016. Razmatranje prijedloga: a) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu ( iz nadležnosti […]

objavljeno: 29.12.2016

Odbor za proračun i financije, 05.12.2016.

Odbor za proračun i financije na sjednici održanoj 05.12.2016. godine održao je sjednicu sa sljedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o sustavu glavne knjige riznice Grada Koprivnice, te načinu vođenja jedinstvenog […]

objavljeno: 29.12.2016

Odbor za obitelj i mlade,05.12.2016.

Odbor za obitelj i mlade na sjednici održanoj 05.12.2016. godine održao je sjednicu sa sljedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu ( iz nadležnosti Odbora ) Razmatranje prijedloga  Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. […]

objavljeno: 29.12.2016