Sjednice radnih tijela Gradskog vijeća


Sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport, 19.07.2017.

Dana 19. srpnja 2017. godine održana je 1. sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Zaključka i Izvješća o radu za 2016. godinu: a) Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice b) Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica […]

objavljeno: 25.07.2017

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša, 19.07.2017.

Dana 19. srpnja 2017. godine održana je 1. sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Zaključka i Izvješća o poslovanju za 2016. godinu trgovačkih društava i agencija: a) KOMUNALAC d.o.o. b) KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. c) KOPRIVNIČKI PODUZETNIK o.o. d) KAMPUS d.o.o. e)  RK PODRAVKA s.d.d. f) Agencija […]

objavljeno: 25.07.2017

Sjednica Odbora za obitelj i mlade, 19.7.2017.

Dana 19.7.2017. godine održana je 1. sjednica Odbora za obitelj i mlade sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Zaključka o raspisivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice Razno.- Odbor je jednoglasno ( 7“za“)  podržao prijedlog Zaključka o raspisivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova […]

objavljeno: 25.07.2017

Sjednica Odbora za proračun i financije, 19.7.2017.

Dana 19.7.2017. godine održana je 1. sjednica Odbora za proračun i financije sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga a) Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu b) Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01.01.-31.12.2016. Razmatranje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih […]

objavljeno: 25.07.2017

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, 18.7.2017.

Dana 18. srpnja 2017. održana je 1. sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Zaključka i Izvješća o radu za 2016. godinu GD Crvenog križa Koprivnica – Odbor je jednoglasno (6“za“) podržao prijedlog Zaključka i Izvješće o radu za 2016. godinu GD Crvenog križa Koprivnica

objavljeno: 25.07.2017

Sjednica Odbora za izbor i imenovanje, 14.7.2017.

Dana 14.7.2017. godine održana je 2. sjednica Odbora za izbor i imenovanja sa slijedećim dnevnim redom: Utvrđivanje prijedloga Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova: a) Odbora za statutarno pravna pitanja b) Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju c) Odbora za izjednačavanje mogućnosti i socijalnu integraciju d) Odbora za dodjelu javnih priznanja e) Odbora za […]

objavljeno: 25.07.2017

1. sjednica Odbora za izbor i imenovanja – 21.06.2017.

Dana 21. lipnja 2017. godine održana je 1. sjednica Odbora za izbor i imenovanja sa slijedećim dnevnim redom: Utvrđivanje prijedloga za izbor predsjednika Gradskog vijeća Utvrđivanje prijedloga za izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za proračun i financije Utvrđivanje prijedloga za izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša Utvrđivanje […]

objavljeno: 27.06.2017

1.sjednica Mandatnog povjerenstva – 21.6.2017

Dana 21. lipnja 2017. godine održana je 1. sjednica Mandatnog povjerenstva Grada Koprivnice sa slijedećim dnevnim redom   Utvrđivanje Izvješća o provedenim izborima  za Gradsko vijeće Grada Koprivnice i izabranim članovima Gradskog vijeća. Razno.- Mandatno povjerenstvo jednoglasno ( 3“za“) je utvrdilo Izvješće o provedenim izborima za Gradsko vijeće Grada Koprivnice i izabranim članovima Gradskog vijeća […]

objavljeno: 27.06.2017

Sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, 14.03.2017.

Dana 14.03.2017. održana je sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2016.godinu Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije razvoja Grada Koprivnice 2015.-2020. ( za 2015. i 2016. godinu – […]

objavljeno: 27.03.2017

Sjednica Odbora za statutarno pravna pitanja, 14.03.2017.

Dana 14.03.2017. godine održana je sjednica Odbora za statutarno pravna pitanja  sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statuta: a) OŠ Antun Nemčić Gostovinski Koprivnica b) OŠ Braća Radić Koprivnica c) OŠ Đuro Ester Koprivnica d) Umjetničke škole F. Pintarić e) COOR Podravsko sunce – […]

objavljeno: 27.03.2017