Sjednice radnih tijela Gradskog vijeća


Sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport, 11.12.2017.

Dana 11. prosinca 2017. godine održana je 3. sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu, iz nadležnosti Odbora Razmatranje prijedloga: a) Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2018.godinu b) Programa javnih […]

objavljeno: 18.12.2017

Sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, 11.12.2017.

Dana 11. prosinca 2017. godine održana je 3. sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu, iz nadležnosti Odbora Razmatranje prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2018.godinu – TOČKA 1. Odbor […]

objavljeno: 18.12.2017

Sjednica Odbora za statutarno pravna pitanja, 11.12.2017.

Dana 11. prosinca 2017. godine održana je 2. sjednica Odbora za statutarno pravna pitanja sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Koprivnice Razmatranje prijedloga Plana rada Gradskog vijeća Grada Koprivnice za 2018. godinu – TOČKA 1. Odbor je većinom glasova 4 „za“ 1 „protiv“ 1 „suzdržan“ podržao prijedlog […]

objavljeno: 18.12.2017

Sjednica Odbora za proračun i financije, 11.12.2017.

Dana 11. prosinca 2017. godine održana je 3. sjednica Odbora za proračun i financije sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu Razmatranje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke koeficijentima za obračun […]

objavljeno: 18.12.2017

Sjednica Odbora za obitelj i mlade, 11.12.2017.

Dana 11. prosinca 2017. godine održana je 2. sjednica Odbora za obitelj i mlade sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju  i Programa rada sa Financijskim planom Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2018. godinu Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu, iz nadležnosti Odbora Razno.- […]

objavljeno: 18.12.2017

Sjednica Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju, 08.12.2017.

Dana 08. prosinca 2017. godine održana je 1. sjednica Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju sa slijedećim dnevnim redom: Inicijativa za međugradsku i međunarodnu suradnju sa gradom Nagykanisza, Mađarska Inicijativa za uspostavljanje kulturne suradnje na projektu EPK 2020. godine u Rijeci, te na drugim područjima vezanim uz kulturu s Gradom Rijeka Razno.- TOČKA 1. Odbor […]

objavljeno: 18.12.2017

Sjednica Odbora za izjednačavanje mogućnosti i socijalnu integraciju,11.12.2017.

Dana 11. prosinca 2017. godine održana je 1. sjednica Odbora za izjednačavanje mogućnosti i socijalnu integraciju sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu, iz nadležnosti Odbora Razno.-   TOČKA 1. Odbor je većinom glasova 4 „za“ 1 „protiv“ podržao prijedlog Proračuna Grada Koprivnice […]

objavljeno: 18.12.2017

Sjednica Odbora za izbor i imenovanja, 07.12.2017.

Dana 07. prosinca 2017. godine održana je 6. sjednica Odbora za izbor i imenovanja sa slijedećim dnevnim redom: Utvrđivanje prijedloga Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora Gradskog komunalnog poduzeća KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica Utvrđivanje prijedloga  Rješenja o: a) razrješenju predsjednika Mandatnog povjerenstva b) imenovanju predsjednika Mandatnog povjerenstva Utvrđivanje prijedloga Rješenja o: a) razrješenju […]

objavljeno: 18.12.2017

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša, 11.12.2017.

Dana 11. prosinca 2017. godine održana je 3. sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu, iz nadležnosti Odbora, Razmatranje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2018. godinu […]

objavljeno: 18.12.2017

Sjednica Odbora za izbor i imenovanje, 20.10.2017.

Dana 20. listopada 2017. godine održana je 5. sjednica Odbora za izbor i imenovanje sa slijedećim dnevnim redom: Utvrđivanje prijedloga Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike Vijeća za mladež Općinskog suda u Koprivnici. Razno.- TOČKA 1. Odbor za izbor i imenovanja na današnjoj sjednici jednoglasno  (6“za“) utvrdio je prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga […]

objavljeno: 27.11.2017