Sjednice radnih tijela Gradskog vijeća


Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, 05.12.2016.

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb na sjednici održanoj 05.12.2016. godine održao je sjednicu sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu ( iz nadležnosti Odbora ) Razmatranje prijedloga Programa o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu […]

objavljeno: 29.12.2016

Odbor za prosvjetu, znanost, kulturu i sport, 05.12.2016.

Odbor za prosvjetu, znanost, kulturu i sport na sjednici održanoj 05.12.2016. godine održao je sjednicu sa sljedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Zaključka i Izvješća o radu COOR Podravsko sunce za školsku godinu 2015./2016. Razmatranje prijedloga: a) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu ( iz nadležnosti […]

objavljeno: 29.12.2016

Odbor za proračun i financije, 05.12.2016.

Odbor za proračun i financije na sjednici održanoj 05.12.2016. godine održao je sjednicu sa sljedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o sustavu glavne knjige riznice Grada Koprivnice, te načinu vođenja jedinstvenog […]

objavljeno: 29.12.2016

Odbor za obitelj i mlade,05.12.2016.

Odbor za obitelj i mlade na sjednici održanoj 05.12.2016. godine održao je sjednicu sa sljedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu ( iz nadležnosti Odbora ) Razmatranje prijedloga  Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. […]

objavljeno: 29.12.2016

Odbor za statutarno pravna pitanja, 05.12.2016.

Odbor za statutarno pravna pitanja na sjednici održanoj 05.12.2016. godine održao je sjednicu sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Koprivnice Razmatranje prijedloga Plana rada Gradskog vijeća Grada Koprivnice za 2017. godinu Utvrđivanje pročišćenog teksta Odluke o prometu o načinu i naplati parkiranja […]

objavljeno: 29.12.2016

Odbor za izjednačavanje mogućnosti i socijalnu integraciju, 05.12.2016.

Odbor za izjednačavanje mogućnosti i socijalnu integraciju na sjednici održanoj 05.12.2016. godine održao je sjednicu sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu ( iz nadležnosti Odbora ) Razmatranje prijedloga  Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu i Projekcije za 2018. […]

objavljeno: 29.12.2016

Odbor za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša,05.12.2016.

Odbor za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša na sjednici 05.12.2016. održao je sjednicu sa slijedećim dnevnim redom: Verifikacija zapisnika sa sjednice Odbora od 12.10.2016. Razmatranje prijedloga  Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o podjeli i preuzimanju  između KOMUNALAC d.o.o. i KOPRIVNICA OPSKRBA d.o.o. Razmatranje prijedloga: a) Odluke o smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva Gradsko […]

objavljeno: 29.12.2016

Odbor za izbor i imenovanja, 29.11.2016.

Odbor za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 29.11.2016. godine održao je sjednicu sa slijedećim dnevnim redom: Utvrđivanje prijedloga Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu TOČKA 1. Odbor je jednoglasno (7“za“) podržao prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu  

objavljeno: 29.12.2016

Sjednica Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i sport – 12.10.2016.

Odbor za prosvjetu, znanost, kulturu i sport na sjednici održanoj 12.10.2016. godine održao je sjednicu sa slijedećim dnevnim redom: Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju i Izvješća o radu dječjih vrtića za pedagošku godinu  2015./2016.: a) Dječjeg vrtića „Tratinčica“ b) Dječjeg vrtića „Smiješak“ c) Dječjeg vrtića Sv. Josip – Podružnica Koprivnica d) Dječjeg vrtića „Igra “ […]

objavljeno: 25.10.2016

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša – 12.10.2016.

Odbor za gospodarstvo, razvoj grada i  zaštitu okoliša dana 12. listopada 2016. godine održao je sjednicu sa slijedećim dnevnim redom: Verifikacija zapisnika sa sjednice Odbora od 14.9.2016. Razmatranje prijedloga Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Koprivnice Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provođenju likvidacije, […]

objavljeno: 25.10.2016