Sjednice Gradskog vijeća


31. sjednica Gradskog vijeća

Dana 14. ožujka 2017. godine održana je 31. sjednica sa slijedećim dnevnim redom: Pitanja i prijedlozi, Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata zamjenika člana Gradskog vijeća – polaganje svečane prisege zamjenika člana Gradskog vijeća Pregled stanja sigurnosti na području Grada Koprivnice za 2016. godinu Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2016. godinu: a) […]

objavljeno: 20.03.2017

30. sjednica Gradskog vijeća

Dana 6.12.2016. godine održana je 30. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom: Pitanja i prijedlozi, Donošenje: a) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu b) Programa o II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2016. godinu c) Programa […]

objavljeno: 19.12.2016

29. sjednica Gradskog vijeća

Dana 12. listopada 2016. godine održana je 29. sjednica Gradskog vijeća, sa slijedećim dnevnim redom: Pitanja i prijedlozi, Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu dječjih vrtića za pedagošku godinu  2015./2016.: a) Dječjeg vrtića „Tratinčica“ b) Dječjeg vrtića „Smiješak“ c) Dječjeg vrtića Sv. Josip – Podružnica Koprivnica d) Dječjeg vrtića „Igra “ Donošenje Zaključka o […]

objavljeno: 19.10.2016

28. sjednica Gradskog vijeća

Dana 14. rujna 2016. godine održana je 28. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom: Pitanja i prijedlozi, Donošenje. a) Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu b) Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 01.01. – 31.12.2015.  Donošenje: a) Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju […]

objavljeno: 23.09.2016

27. sjednica Gradskog vijeća

Dana 11. srpnja 2016. godine održana je 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice, sa slijedećim dnevnim redom: 1. Pitanja i prijedlozi, 2. Pregled stanja sigurnosti na području Grada Koprivnice za 2015. godinu 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2015. godinu trgovačkih društava i ustanova: a) KOMUNALAC d.o.o. b) KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. c) […]

objavljeno: 13.07.2016

26. sjednica Gradskog vijeća

Dana 18. travnja 2016. godine održana je 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice, sa slijedećim dnevnim redom: Pitanja i prijedlozi, Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja. Materijale sa 26. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje Video 26. sjednice Gradskog vijeća možete ovdje

objavljeno: 19.04.2016

25. sjednica Gradskog vijeća

Dana 23.3.2016. godine održana je 25. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom: Pitanja i prijedlozi, Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2015. godinu: a) Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica b) Pučkog otvorenog učilišta KoprivnicaŽ c) Muzeja grada Koprivnice Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta: a) OŠ Antun Nemčić […]

objavljeno: 05.04.2016

24. sjednica Gradskog vijeća

Dana 8. veljače 2016. godine održana je 24. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom: Pitanja i prijedlozi, Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Koprivnice. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu Donošenje Odluke o izmjeni Odluke […]

objavljeno: 11.02.2016

23. sjednica Gradskog vijeća

Dana 21. prosinca 2015. održana je 23. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom: 1. Pitanja i prijedlozi, 2. Donošenje: a) II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2015. godinu i Projekcije za 2016.  i 2017.godinu b) Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2015. godinu […]

objavljeno: 30.12.2015

22. sjednica Gradskog vijeća

Dana 19. listopada 2015. održana je 22. sjednica Gradskog vijeća sa slijedećim dnevnim redom: Pitanja i prijedlozi, Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu dječjih vrtića za pedagošku godinu  2014./2015.: a) Dječjeg vrtića „Tratinčica“ b) Dječjeg vrtića „Smiješak“ c) Dječjeg vrtića Sv. Josip – Podružnica Koprivnica d) Dječjeg vrtića „Igra“ Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća […]

objavljeno: 30.10.2015