EU info


PROMINENT MED

Projekt Public pROcureMent of INnovation boosting greEN growTh in MED area (akronim PROMINENT MED)  provodi se u sklopu programa Interreg Mediterranean. Cilj projekta: Poboljšati inovacijske kapacitete i veze između javnih i privatnih dionika uključenih u sektor društvenih inovacija kroz primjenu javne nabave inovacija (PPI – Public Procurement of Innovation) kako bi se stimuliralo istraživanje i […]

objavljeno: 19.12.2016

ENERGY MANAGEMENT SCHOOLS

Projekt Energy Management schools s akronimom ENERMAN provodi se u sklopu programa Erasmus+. Projektom se namjerava razviti program energetske edukacije koji se temelji na participativnom pristupu namijenjen školama, edukativnim centrima i slično. U projektu sudjeluje 6 organizacija iz 5 zemalja (Belgija, Hrvatska, Španjolska , Francuska, Švedska) s ukupno oko 500 sudionika iz osnovnih škola, srednjih […]

objavljeno: 19.12.2016

ODJEK II – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica

Jednogodišnji projekt Grada Koprivnica „ODJEK II – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica“ nastavak je uspješno provedenog projekta „ODJEK – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica“. Projekt je službeno započeo 1. kolovoza 2016. godine u okviru poziva financiranog iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali Europskog socijalnog fonda. Cilj projekta je učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama […]

objavljeno: 06.10.2016

Projekt Prosperity

Projekt PROSPERITY je projekt sufinanciran iz programa Horizon2020 koji se provodi s ciljem poticanja  i stvaranja Planova održive urbane mobilnosti (eng.SUMPs) u 12 zemalja članica EU. Projektom PROSPERITY će se aktivirati i uključiti institucije na nacionalnim razinama u implementaciju pojedinačnih SUMP-ova diljem EU. Planira se  izrada većeg broja kvalitetnijih SUMP-ova koji će u budućnosti dovesti […]

objavljeno: 07.09.2016

PROJEKT DEPART

Projekt Network for Democratic participation of Roma and traveller communities on municipality level – European and local challenges, s akronimom DEPART provodi se u sklopu EU programa „Europe for Citizens“. DEPART projekt je usredotočen na problem integracije Roma u lokalnim zajednicama. Ovaj projekt ima za cilj doprinos na lokalnoj razini i uključenost predstavnika ciljnih skupina, […]

objavljeno: 31.08.2016

Projekt FUTURE

Projekt „Sustainable Urban FUrniTURE: Tool design to perform environmental assessments in the green procurement framework“ s akronimom FUTURE, financiran je kroz Program Unije LIFE+. Cilj projekta: Razviti alat koji će omogućiti precizne i jednostavne analize okoliša te olakšati primjenu regulativa vezanih uz zelenu javnu nabavu. Glavni korisnik projekta: Tehnološki institut za plastiku – AIMPLAS Partneri […]

objavljeno: 31.08.2016

ODJEK – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica

Jednogodišnji projekt Grada Koprivnica „ODJEK – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica“ u okviru poziva financiranog iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali Europskog socijalnog fonda službeno je započeo 1. rujna 2015. godine. Cilj uvođenja pomoćnika u nastavi je olakšati i unaprijediti integraciju učenika s teškoćama u razvoju, svakodnevni rad u nastavi te učenje. Projektom se dugoročno pospješuje […]

objavljeno: 04.03.2016

Let’s move

Opći cilj projekta: promocija zdrave, sigurne i održive mobilnosti školaraca u ukupno 15 osnovnih škola diljem EU zemalja koje sudjeluju u projektu Specifični cilj projekta: smanjenje prometa i gužve na ulazima u škole, povećanje kakvoće zraka i revitalizacije urbanih prostora Glavni korisnik projekta: španjolska Energetska agencija La Ribera, Valencija Partner na projektu: Grad Koprivnica, francuska […]

objavljeno: 26.10.2015

Projekt „Amusement Tourism Development Strategy“

Projekt „Amusement Tourism Development Strategy“ s akronimom ATDS, financiran je sredstvima Europske unije kroz IPA Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska. Opći cilj projekta: Stvaranje temelja za daljnji održivi gospodarski razvoj te jačanje turističke ponude u prekograničnom području. Specifični cilj projekta: Izrada dokumentacije za razvoj zabavnih parkova u prekograničnoj regiji, kao alata za uspostavu održivog […]

objavljeno: 25.08.2015

Projekt Tour-Pack

Projekt Tour –Pack je projekt izrade zajedničkog prekograničnog turističkog programa sufinanciranog iz IPA Programa prekogranične suradnje Mađarska- Hrvatska Svrha projekta: Kreiranje i promocija prekograničnih turističkih paketa prekogranične regije temeljem regionalnih, kulturnih i povijesnih karakteristika prekogranične regije i jačanje bolje tržišne pozicije u turizmu. Opći ciljevi projekta: ojačati veze između pružatelja turističkih usluga i turističkih agencija promovirati općenitu […]

objavljeno: 10.03.2015