EU info


ODJEK III – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica

Četverogodišnji projekt Grada Koprivnice „ODJEK III – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica“ nastavak je uspješno provedenih projekata ODJEK I ODJEK III. Projekt je započeo 1. kolovoza 2017. godine u okviru poziva financiranog iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali Europskog socijalnog fonda, kojeg je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja putem Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.1.03. […]

objavljeno: 08.09.2017

BOOSTEE-CE

Projekt Boosting energy efficiency in Central European cities through smart energy management (akronim BOOSTEE-CE)  provodi se u sklopu programa Interreg Central Europe. Cilj projekta: Srednja Europa ima veliki potencijal za implementaciju lokalnih i regionalnih energetskih sustava zasnovanih na proizvodnji obnovljivih izvora energije i očuvanju energije, ali je važno potaknuti inicijative za poboljšanje energetske učinkovitosti. Projekt je fokusiran […]

objavljeno: 20.07.2017

PROJEKT PROCURE

Projekt PROCURE povodi se u sklopu programa URBACT III, a namijenjen je europskim gradovima koji žele izraditi i uspješno provoditi svoje strategije održivog urbanog razvoja i donijeti odgovarajuće akcijske planove. U projektu je fokus na javnoj nabavi, a olakšati će se razmjena znanja i dobre prakse među gradovima i ostalim razinama vlasti u cilju promicanja […]

objavljeno: 20.01.2017

PROMINENT MED

Projekt Public pROcureMent of INnovation boosting greEN growTh in MED area (akronim PROMINENT MED)  provodi se u sklopu programa Interreg Mediterranean. Cilj projekta: Poboljšati inovacijske kapacitete i veze između javnih i privatnih dionika uključenih u sektor društvenih inovacija kroz primjenu javne nabave inovacija (PPI – Public Procurement of Innovation) kako bi se stimuliralo istraživanje i […]

objavljeno: 19.12.2016

ENERGY MANAGEMENT SCHOOLS

Projekt Energy Management schools s akronimom ENERMAN provodi se u sklopu programa Erasmus+. Projektom se namjerava razviti program energetske edukacije koji se temelji na participativnom pristupu namijenjen školama, edukativnim centrima i slično. U projektu sudjeluje 6 organizacija iz 5 zemalja (Belgija, Hrvatska, Španjolska , Francuska, Švedska) s ukupno oko 500 sudionika iz osnovnih škola, srednjih […]

objavljeno: 19.12.2016

ODJEK II – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica

Jednogodišnji projekt Grada Koprivnica „ODJEK II – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica“ nastavak je uspješno provedenog projekta „ODJEK – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica“. Projekt je službeno započeo 1. kolovoza 2016. godine u okviru poziva financiranog iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali Europskog socijalnog fonda. Cilj projekta je učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama […]

objavljeno: 06.10.2016

Projekt Prosperity

Projekt PROSPERITY je projekt sufinanciran iz programa Horizon2020 koji se provodi s ciljem poticanja  i stvaranja Planova održive urbane mobilnosti (eng.SUMPs) u 12 zemalja članica EU. Projektom PROSPERITY će se aktivirati i uključiti institucije na nacionalnim razinama u implementaciju pojedinačnih SUMP-ova diljem EU. Planira se  izrada većeg broja kvalitetnijih SUMP-ova koji će u budućnosti dovesti […]

objavljeno: 07.09.2016

PROJEKT DEPART

Projekt Network for Democratic participation of Roma and traveller communities on municipality level – European and local challenges, s akronimom DEPART provodi se u sklopu EU programa „Europe for Citizens“. DEPART projekt je usredotočen na problem integracije Roma u lokalnim zajednicama. Ovaj projekt ima za cilj doprinos na lokalnoj razini i uključenost predstavnika ciljnih skupina, […]

objavljeno: 31.08.2016

Projekt FUTURE

Projekt „Sustainable Urban FUrniTURE: Tool design to perform environmental assessments in the green procurement framework“ s akronimom FUTURE, financiran je kroz Program Unije LIFE+. Cilj projekta: Razviti alat koji će omogućiti precizne i jednostavne analize okoliša te olakšati primjenu regulativa vezanih uz zelenu javnu nabavu. Glavni korisnik projekta: Tehnološki institut za plastiku – AIMPLAS Partneri […]

objavljeno: 31.08.2016

ODJEK – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica

Jednogodišnji projekt Grada Koprivnica „ODJEK – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica“ u okviru poziva financiranog iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali Europskog socijalnog fonda službeno je započeo 1. rujna 2015. godine. Cilj uvođenja pomoćnika u nastavi je olakšati i unaprijediti integraciju učenika s teškoćama u razvoju, svakodnevni rad u nastavi te učenje. Projektom se dugoročno pospješuje […]

objavljeno: 04.03.2016