Prodaja i zakup nekretnina


JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine javnom dražbom, A. Starčevića 20

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/ 06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 – pročišćeni tekst), članaka 19. Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 3/16) i članka 55. Statuta […]

objavljeno: 30.01.2017

JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u Poslovnim zonama „Dravska„ i „Radnička“

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.), članka 6. Odluke o prodaji i kupnji zemljišta u Poslovnim zonama Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/16).  i članka 55. Statuta Grada Koprivnice […]

objavljeno: 12.01.2017

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina javnom dražbom

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/ 06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 – pročišćeni tekst), članaka 19. Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 3/16) i članka 55. Statuta […]

objavljeno: 12.01.2017

JAVNI NATJEČAJ za prodaju suvlasničkog udjela nekretnine, javnom dražbom

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/ 06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 – pročišćeni tekst) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/09, 1/12 i 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst), zamjenik koji obnaša […]

objavljeno: 16.12.2016

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta na području DPU „Cvjetna“ javnom dražbom

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14. i 81/15.), članka 5. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2016. godini („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/15.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik […]

objavljeno: 02.02.2016

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta javnom dražbom, Mariškina ulica

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. 152/14. i 81/15. – pročišćeni tekst), članka 5. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2015. godini („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/14.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice […]

objavljeno: 05.11.2015

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine javnom dražbom – nekretnina u k.o. Koprivnica, Trg bana Josipa Jelačića 1

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.), članka 5. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2015. godini („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 7/14.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada […]

objavljeno: 05.10.2015

OBAVIJEST o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine”, broj 39/2013) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje O B A V I J E S T o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Koprivnice. Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o […]

objavljeno: 23.02.2015

P O Z I V za prikupljanje ponuda za dodjelu na privremeno korištenje javnih površina u svrhu postavljanja pokretnih naprava (ljetne terase) na području Grada Koprivnice za 2014. godinu

Na temelju članka 24. Odluke o prostornom razmještaju i osnovnim kriterijima za postavu kioska i pokretnih naprava na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/12) Grad Koprivnica objavljuje P O Z I V za prikupljanje ponuda za dodjelu na privremeno korištenje javnih površina u svrhu postavljanja pokretnih naprava (ljetne terase)  na području Grada Koprivnice […]

objavljeno: 12.03.2014

JAVNI NATJEČAJ za zakup garaža na Trgu podravskih heroja u Koprivnici

JAVNI NATJEČAJ za zakup garaža Javnim natječajem, provođenjem javne dražbe, daju se u zakup garaže na Trgu podravskih heroja u Koprivnici i to: garaže u  nizu III, i to: garaže broj: 1.,2., 3., 5., 8., i 10, Garaže se daju u zakup sa početnim iznosom zakupnine od 202,50 kuna mjesečno za pojedinu garažu. Sudionici javne […]

objavljeno: 14.10.2012