Zapošljavanje


OBAVIJEST

Temeljem raspisanog oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto referenta za komunalnu naknadu primljena je Martina Kazinoti u Upravnom odjelu za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo  

objavljeno: 21.07.2017

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) – Referent za prostorno uređenje

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme referenta za prostorno uređenje u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 20.06.2017. godine objavljuje […]

objavljeno: 20.06.2017

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) – Referent za komunalnu naknadu

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme   referenta za komunalnu naknadu u Upravnom odjelu za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 20.06.2017. […]

objavljeno: 20.06.2017

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) – Viši referent za prostorno uređenje

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme  višeg referenta za prostorno uređenje u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 20.06.2017. godine […]

objavljeno: 20.06.2017

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice – Viši referent za prostorno uređenje

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice, raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice 1. VIŠI REFERENT […]

objavljeno: 02.06.2017

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci u Upravnom odjelu za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice – Referent za komunalnu naknadu

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice, raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci  u Upravnom odjelu za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo […]

objavljeno: 02.06.2017

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice – Referent za prostorno uređenje

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice, raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice 1. REFERENT ZA […]

objavljeno: 02.06.2017

Obavijest

Temeljem raspisanog oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto referenta za prostorno uređenje u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje KLASA: 112-03/17-01/0001 URBROJ: 2137/01-03-01/3-17-1 od 14. veljače 2017. u službu na navedeno radno mjesto primljena je Dragica Herbai.

objavljeno: 19.04.2017

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – referent za prostorno uređenje

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme  referenta za prostorno uređenje u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice  (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 27.02.2017. godine objavljuje […]

objavljeno: 27.02.2017

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice – Referent za prostorno uređenje

  Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice, raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice REFERENT ZA […]

objavljeno: 15.02.2017