Zapošljavanje


Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Referent – komunalni redar

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme referenta – komunalnog redara u Upravnom odjelu za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 17.08.2017. godine […]

objavljeno: 17.08.2017

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – Samostalni upravni referent za socijalnu skrb

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme samostalnog upravnog referenta za socijalnu skrb  u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i europske poslove Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 17.08.2017. […]

objavljeno: 17.08.2017

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i europske poslove Grada Koprivnice/Samostalni upravni referent za socijalnu skrb

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i europske poslove Grada Koprivnice, raspisuje   OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i europske poslove Grada Koprivnice   1. […]

objavljeno: 01.08.2017

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice / Referent – komunalni redar

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice, raspisuje   OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice […]

objavljeno: 01.08.2017

Obavijest

Temeljem raspisanog oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto referenta za prostorno uređenje primljena je Zdenka Timarac u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje.

objavljeno: 21.07.2017

Obavijest

Temeljem raspisanog oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto višeg referenta za prostorno uređenje primljena je Nikolina Mikulić u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje.

objavljeno: 21.07.2017

OBAVIJEST

Temeljem raspisanog oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto referenta za komunalnu naknadu primljena je Martina Kazinoti u Upravnom odjelu za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo  

objavljeno: 21.07.2017

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) – Referent za prostorno uređenje

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme referenta za prostorno uređenje u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 20.06.2017. godine objavljuje […]

objavljeno: 20.06.2017

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) – Referent za komunalnu naknadu

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme   referenta za komunalnu naknadu u Upravnom odjelu za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 20.06.2017. […]

objavljeno: 20.06.2017

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) – Viši referent za prostorno uređenje

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme  višeg referenta za prostorno uređenje u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 20.06.2017. godine […]

objavljeno: 20.06.2017