Prodaja i zakup nekretnina


JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina javnom dražbom

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/ 06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 – pročišćeni tekst), članaka 19. Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 3/16) i članka 55. Statuta […]

objavljeno: 02.05.2017

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine javnom dražbom (k.č.br. 6376, šuma-šikara u Straži)

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/ 06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 – pročišćeni tekst), članaka 19. Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 3/16) i članka 55. Statuta […]

objavljeno: 04.04.2017

JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u Poslovnim zonama „Dravska„ i „Radnička“

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.), članka 6. Odluke o prodaji i kupnji zemljišta u Poslovnim zonama Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/16).  i članka 55. Statuta Grada Koprivnice […]

objavljeno: 30.03.2017

JAVNI NATJEČAJ za zakup garaža na Trgu podravskih heroja u Koprivnici

JAVNI NATJEČAJ za zakup garaža Javnim natječajem, provođenjem javne dražbe, daju se u zakup garaže na Trgu podravskih heroja u Koprivnici i to: garaže u  nizu III, i to: garaže broj: 1.,2., 3., 5., 8., i 10, Garaže se daju u zakup sa početnim iznosom zakupnine od 202,50 kuna mjesečno za pojedinu garažu. Sudionici javne […]

objavljeno: 14.10.2012