Natječaji i javni pozivi


JAVNI POZIV za ocjenjivače prijava u sklopu Javnih poziva za sufinanciranje programa/projekata sredstvima iz Proračuna Grada Koprivnice

Na temelju točke I. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za ocjenjivače prijava u sklopu Javnih poziva za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u 2016. godini KLASA: 007-01/16-01/0002, URBROJ: 2137/01-04/6-16-1 od 29. siječnja 2016. godine i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnica Grada Koprivnice […]

objavljeno: 18.02.2016

JAVNI POZIV za člana Odbora “Mladi za mlade” Grada Koprivnice – Program “Mladi: snaga zajednice”

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09, 01/12, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst), i točke I. Zaključka o raspisivanju Javnog poziva za člana Odbora “Mladi za mlade” Grada Koprivnice – Program  “Mladi: snaga zajednice”, KLASA: 910-01/15-01/0056, URBROJ: 2137/01-03/1-16-2, od 12. veljače 2016. godine, gradonačelnica Grada Koprivnice 11. veljače 2016. […]

objavljeno: 11.02.2016

Javni poziv za ocjenjivače prijava u sklopu Javnih poziva za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u 2016. godini

Na temelju točke I. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za ocjenjivače prijava u sklopu Javnih poziva za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u 2016. godini KLASA: 007-01/16-01/0002, URBROJ: 2137/01-04/6-16-1 od 29. siječnja 2016. godine i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnica Grada Koprivnice […]

objavljeno: 29.01.2016

JAVNI POZIV za sufinanciranje programa/projekata u kulturi samostalnih umjetnika i ostalih iz Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu

Na temelju članaka 9a. i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst), gradonačelnica Grada Koprivnice, 29. siječnja 2016. godine, objavila  je JAVNI POZIV za sufinanciranje programa/projekata u kulturi samostalnih umjetnika […]

objavljeno: 29.01.2016

Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva

Na temelju članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15) i točke 3. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, od 29. siječnja 2016. godine, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti dana 29. siječnja 2016. godine, raspisala je Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog […]

objavljeno: 29.01.2016

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata u okviru projekta “Zdravi grad” Koprivnica za 2016. godinu

Na temelju članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15) i točke 3. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava za sufinanciranje programa/projekata u okviru projekta „Zdravi grad“ Koprivnica za 2016. godinu,  od 29. siječnja 2016. godine, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti dana 29. siječnja 2016. godine, raspisala je […]

objavljeno: 29.01.2016

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi iz Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu

Na temelju članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15) i točke 3. Odluke o  načinu raspodjele raspoloživih sredstava za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi iz Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu, od 29. siječnja 2016. godine, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti dana 29. siječnja 2016. […]

objavljeno: 29.01.2016

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu

.Na temelju članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15) i točke 3. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava za sufinanciranje pojedinačnih programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu, od 29. siječnja 2016. godine, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti dana 29. siječnja 2016. godine, raspisala […]

objavljeno: 29.01.2016

IZMJENA JAVNOG POZIVA za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u odgojno – obrazovnim ustanovama (partnerima u projektu „ODJEK – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica“)

Na temelju  članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst) i projekta „ODJEK – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica“ (u daljnjem tekstu: „Projekt“) prijavljenog na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama […]

objavljeno: 13.01.2016

JAVNI POZIV za licitaciju za dodjelu lokacija za prigodnu prodaju Božićnih jelki na području grada Koprivnice

  I. Predmet licitacije je ustupanje lokacija (dijelova javnih površina na 12 lokacija) za prodaju Božićnih jelki na području grada Koprivnice. površina koje se dodjeljuje na korištenje iznosi do 100,00 m2 dijelovi javnih površina dodjeljuju se za razdoblje od 15. do 24. prosinca 2015. – 10 dana početna cijena za licitaciju iznosi 600,00 kn II. Kriterij za […]

objavljeno: 25.11.2015