Natječaji i javni pozivi


Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi iz Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu

Na temelju članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15) i točke 3. Odluke o  načinu raspodjele raspoloživih sredstava za sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi iz Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu, od 16. siječnja 2017. godine, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i europske poslove dana […]

objavljeno: 16.01.2017

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu

Na temelju članka 33., stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst), pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i europske poslove Grada Koprivnice dana 16. siječnja 2017. godine, raspisao je Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga […]

objavljeno: 16.01.2017

JAVNI  POZIV za licitaciju za dodjelu lokacija za prigodnu prodaju Božićnih jelki  na području grada Koprivnice

I. Predmet licitacije je ustupanje lokacija (dijelova javnih površina na 12 lokacija) za prodaju Božićnih jelki na području grada Koprivnice. površina koje se dodjeljuje na korištenje iznosi do 100,00 m2 dijelovi javnih površina dodjeljuju se za razdoblje od 15. do 24.prosinca 2016. – 10 dana početna cijena za licitaciju iznosi 600,00 kn  II. Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača: […]

objavljeno: 29.11.2016

JAVNI POZIV za dodjelu na korištenje drvenih kućica za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga za vrijeme održavanja manifestacije „KOPRIVNIČKA BAJKA“

Temeljem Zaključka, KLASA:612-01/16-01/0035, URBROJ:2137-01/16-01/5-16-11, od dana 23. studenog 2016. godine,  zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Koprivnice dana 23. studenoga 2016. godine raspisuje JAVNI POZIV za dodjelu na korištenje drvenih kućica za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga za vrijeme održavanja manifestacije „KOPRIVNIČKA BAJKA“ Pozivaju se pravne i fizičke osobe registrirane za prodaju robe koje u […]

objavljeno: 24.11.2016

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Koprivnice u akademskoj godini 2016./2017.

Na temelju članka 3. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15) i članka 1. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Koprivnice u akademskoj godini 2016./2017. od 1. rujna 2016. godine,  Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Grada Koprivnice,  raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu […]

objavljeno: 16.09.2016

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice – Viši stručni suradnik za prostorno uređenje

  Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice, raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za izgradnju grada i prostorno uređenje  Grada Koprivnice 1. VIŠEG […]

objavljeno: 24.08.2016

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice

Sukladno odredbi članka 13. Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/16.), zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Koprivnice, dana 25.07.2016. godine raspisuje: JAVNI  POZIV za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet ovog javnog poziva […]

objavljeno: 28.07.2016

JAVNI POZIV za pokretanje inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Koprivnice u 2016. godini

Na temelju članka 11. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/97., 5/07., 5/09., 7/09.,2/10.-pročišćeni tekst, 3/10. i 1/13.) Grad Koprivnica objavljuje JAVNI POZIV za pokretanje inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Koprivnice u 2016. godini Javna priznanja Grada Koprivnice su: Proglašenje počasnim građaninom Grada Koprivnice Počasnim građaninom Grada Koprivnice […]

objavljeno: 01.06.2016

NATJEČAJ za prijem šest kandidata u Jedinicu prometne mladeži grada Koprivnice

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA POSTAJA PROMETNE POLICIJE KOPRIVNICA Broj: 511-06-08-25/16. Koprivnica, 10.05.2016. godine Sukladno Planu ustroja Jedinice prometne mladeži grada Koprivnice u 2016. godini broj: 511-06-08-25/16. od 25.01.2016. godine, a poradi ukazane potrebe za prijemom novih pripadnika, Postaja prometne policije Koprivnica raspisuje N A T J E Č A J za […]

objavljeno: 10.05.2016

JAVNI POZIV za prijavu projektne ideje

Na temelju Sporazuma o razvojnoj suradnji kroz inovativni model podrške području filantropije i zakladništva u okviru Tematskog fonda “Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0” potpisanog između Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva (dalje u tekstu: Nacionalna zaklada) i Europske zaklade za filantropiju i društveni razvoj (dalje u tekstu: Europska zaklada) te izjave Grada Koprivnice o […]

objavljeno: 17.03.2016