Natječaji i javni pozivi


Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: rekonstrukciju postojećega parkirališta te građenje novoga parkirališta

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje KLASA: UP/I-361-03/17-01/000048 URBROJ: 2137/01-06-02/4-17-0006 Koprivnica, 16.06.2017. Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta OSNOVNA ŠKOLA “BRAĆA RADIĆ” , HR-48000 Koprivnica, Miklinovec 6a – dostavlja se I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: rekonstrukciju […]

objavljeno: 16.06.2017

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju vodoopskrbne mreže na perifernom dijelu Grada Koprivnice, građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava, 2. skupine,

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje KLASA: UP/I-350-05/17-01/000003 URBROJ: 2137/01-06-02/4-17-0005 Koprivnica, 13.06.2017. Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje , HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a – dostavlja se I. Pozivamo Vas […]

objavljeno: 13.06.2017

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za: zahvat u prostoru – izgradnja sustava odvodnje dijela naselja Kunovec Breg, infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje KLASA: UP/I-350-05/17-01/000001 URBROJ: 2137/01-06-02/3-17-0005 Koprivnica, 12.06.2017. Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta                   KOPRIVNIČKE VODE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga                 […]

objavljeno: 13.06.2017

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice

Sukladno odredbi članka 13. Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/16.), zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Koprivnice, dana 08. svibnja 2017. godine raspisuje: JAVNI  POZIV za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice   PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet […]

objavljeno: 08.05.2017

Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva – prijevoz

Na temelju članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15, 3/16) i točke 3. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva – prijevoz, od 12. travnja 2017. godine, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i europske poslove Grada Koprivnice dana 24. travnja 2017. godine, raspisao […]

objavljeno: 25.04.2017

JAVNI POZIV za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Koprivnice za 2017. godinu

Na temelju članka 66. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju («Narodne novine» broj 30/15), članka 55. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu («Glasnik Grada Koprivnice» broj 6/16), Mišljenja o usklađenosti […]

objavljeno: 20.04.2017

JAVNI POZIV za dopunu Baze ocjenjivača (nezavisnih stručnjaka) prijava za potrebe Javnih poziva za sufinanciranje programa/projekata sredstvima iz Proračuna Grada Koprivnice

Na temelju točke I. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za ocjenjivače prijava u sklopu Javnih poziva za sufinanciranje programa/projekata sredstvima iz Proračuna Grada Koprivnice KLASA: 007-01/17-01/0009, URBROJ: 2137/01-04/6-16-1 od 17. siječnja 2017. godine i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst), zamjenik koji obnaša dužnost […]

objavljeno: 20.01.2017

Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata u okviru projekta „Zdravi grad“ Koprivnica za 2017. godinu

Na temelju članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15, 3/16) i točke 3. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava za sufinanciranje programa/projekata u okviru projekta „Zdravi grad“ Koprivnica za 2017. godinu,  od 16. siječnja 2017. godine, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i europske poslove Grada Koprivnice dana […]

objavljeno: 17.01.2017

JAVNI POZIV za sufinanciranje programa/projekata u kulturi samostalnih umjetnika i ostalih iz Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu

Na temelju članaka 9a. i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Koprivnice, 16. siječnja 2017. godine, objavila  je JAVNI POZIV za sufinanciranje programa/projekata u kulturi samostalnih umjetnika […]

objavljeno: 17.01.2017

Javni poziv za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva – tehnička oprema i najam prostora

Na temelju članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15, 3/16) i točke 3. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva – tehnička oprema, najam prostora, od 16. siječnja 2017. godine, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i europske poslove Grada Koprivnice dana 16. siječnja […]

objavljeno: 17.01.2017