Natječaji i javni pozivi


Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: rekonstrukciju postojeće građevine javne i društvene namjene, veleučilišta, prenamjena dijela prizemlja u poslovni prostor – poslovnicu banke, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje KLASA: UP/I-361-03/17-01/000085 URBROJ: 2137/01-06-02/3-17-0007 Koprivnica, 11.10.2017.   Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta PRIVREDNA BANKA ZAGREB – DIONIČKO DRUŠTVO , HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 50   I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole […]

objavljeno: 11.10.2017

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima s područja grada Koprivnice u akademskoj godini 2017./2018.

Na temelju članka 3. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15 i 1/17) i članka 1. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija Grada Koprivnice u akademskoj godini 2017./2018. od 26. rujna 2017. godine,  Povjerenstvo za stipendiranje studenata s područja Grada Koprivnice,  raspisuje   JAVNI NATJEČAJ za […]

objavljeno: 29.09.2017

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 3/14.) Gradsko vijeće Grada Koprivnice objavljuje JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice I. Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Koprivnice i njihovih zamjenika kao savjetodavnog tijela Grada Koprivnice koje […]

objavljeno: 15.09.2017

PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice KLASA:021-01/17-01/0030, URBROJ: 2137/01-03-01/2-17-2, od 20. srpnja 2017. godine

KLASA: 021-01/17-01/0030 URBROJ: 2137/01-03-01/2-17-3 U Koprivnici, 13. rujna 2017.   Grad Koprivnica objavljuje PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice KLASA:021-01/17-01/0030, URBROJ: 2137/01-03-01/2-17-2, od 20. srpnja 2017. godine, objavljenog 25. kolovoza  2017. godine, u „Glasu Podravine i prigorja“ i na web stranici Grada Koprivnice (www.koprivnica.hr).   […]

objavljeno: 15.09.2017

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – izgradnja-rekonstrukcija dijela vodoopskrbne mreže u Ulici Vinica, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje KLASA: UP/I-361-03/17-01/000086 URBROJ: 2137/01-06-02/3-17-0005 Koprivnica, 04.09.2017. Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15 A   I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne […]

objavljeno: 04.09.2017

Javni poziv za uvid u spis predmeta – Tamara Varović, HR-48000 Koprivnica, Reberinska 1

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje KLASA: UP/I-361-03/17-01/000065 URBROJ: 2137/01-06-02/4-17-0007 Koprivnica, 01.09.2017. Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta Tamara Varović, HR-48000 Koprivnica, Reberinska 1 I. Pozivamo nepoznate nasljednike za k.č.br. 12685/2 i 12687/2, obje k.o. Koprivnica, a u suvlasničkom dijelu koji se odnosi na, u […]

objavljeno: 01.09.2017

Uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za rekonstrukciju poslovne građevine – promjenu namjene prednjeg dijela poslovne građevine u stambenu s dvije stambene jedinici, 4. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Grad Koprivnica Upravni odjel za izgradnju grada i prostorno uređenje KLASA: UP/I-361-03/17-01/000016 URBROJ: 2137/01-06-02/3-17-0010 Koprivnica, 30.08.2017. Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta SUPER TENA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, HR-48000 Koprivnica, Ulica Mihovila Pavleka Miškine 20 I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u […]

objavljeno: 30.08.2017

JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 3/14.) Gradsko vijeće Grada Koprivnice objavljuje JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice I. Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Koprivnice i njihovih zamjenika kao savjetodavnog tijela Grada Koprivnice koje […]

objavljeno: 25.08.2017

Javni poziv za pokretanje inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Koprivnice u 2017. godini

Na temelju članka 11. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/97., 5/07., 5/09., 7/09.,2/10.-pročišćeni tekst, 3/10. i 1/13.) Grad Koprivnica objavljuje   JAVNI POZIV za pokretanje inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Koprivnice u 2017. godini   1.Javna priznanja Grada Koprivnice su: Proglašenje počasnim građaninom Grada Koprivnice Počasnim građaninom […]

objavljeno: 23.06.2017

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice

Sukladno odredbi članka 13. Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/16.), zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Koprivnice, dana 08. svibnja 2017. godine raspisuje: JAVNI  POZIV za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice   PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet […]

objavljeno: 08.05.2017