Pučko otvoreno učilište Koprivnica/Obavijest o prodaji šanka javnom dražbom


Objavljeno: 08.06.2017 — Pregledano: 273 puta

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju šanka javnom dražbom, koju je dana 9. lipnja 2017. godine donio ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica, objavljuje se

OBAVIJEST
o prodaji šanka javnom dražbom

Dana 19. lipnja 2017. godine u 09,00 sati u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica, Trg bana Jelačića 6 u prizemlju, održat će se javna dražba za prodaju šanka u vlasništvu Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica i to:

  1. Šank Inv. broj 00189 po početnoj cijeni od 10.000,00 kuna i

Šank sa ledenica I sudoperom te policom nalazi se u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica, Trg bana Jelačića 6 u prizemlju, gdje će se i održati javna dražba.

Šank se može razgledati na navedenoj adresi i to dana 14. lipanj 2017. godine od 8,00 sati do 10,00 sati.

Šank se prodaje u viđenom stanju.